Radar · Integritet

Ny studie ska kartlägga samers hälsa

Jon Petter Stoor, psykolog och forskare vid Umeå universitet med särskild inriktning på samisk hälsa.

Samers hälsa och livsvillkor ska undersökas av forskare på uppdrag av Sametinget. ”Vi hoppas kraftigt förbättra kunskaperna om den samiska folkhälsan”, säger Jon Petter Stoor, forskare vid Umeå universitet.

Utöver studien ska det bildas en styrgrupp så att andra forskare kan ansöka om tillgång till materialet, enligt Umeå universitets pressmeddelande.

– Förhoppningsvis leder det till att den samiska hälsoforskningen på sikt kan mångfaldigas, samtidigt som det säkrar att det är samerna själva som behåller kontrollen över processen. Vi kan ta ett helhetsgrepp på ett sätt som bara är möjligt i samverkan med det samiska samhället, säger han.

Han och kollegan Miguel San Sebastian hade börjat skissa på ett system för att följa samisk hälsa. Men det blev inte verklighet förrän Sametinget kontaktade dem om att utföra ett regeringsuppdrag inför den kommande svenska strategin inom psykisk hälsa och suicidprevention, som ska läggas fram 2023.