Radar · Utrikes

Studie: Mikroplast kan ha koppling till inflammatorisk tarmsjukdom

I den genomförda studien kunde forskarna se att plastförpackningar för mat och vatten var en viktig källa till mikroplast i människor.

Personer som har inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, har 50 procent mer mikroplast i sin avföring, visar en ny studie. Men det är fortfarande oklart om det finns ett orsakssamband och hur vår hälsa egentligen påverkas av mikroplasterna som vi får i oss.

En ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental science and technology visar att personer med konstaterad inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, hade femtio procent mer mikroplast i sin avföring än friska personer.

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsbegrepp för främst två sjukdomar: Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Det ska inte förväxlas med IBS, som är icke-inflammatorisk och ofta med mildare symptom.

Studien gjordes i Kina, med 50 personer i den friska gruppen och 52 personer med IBD men i övrigt friska i den andra. I gruppen med friska personer återfanns i genomsnitt 28 bitar mikroplast per torkat gram avföring och i gruppen med IBD låg siffran på 42. Forskarna kunde också se en koppling mellan allvarligare sjukdom och högre halter mikroplast.

Ännu många frågetecken

Men även om vi numera vet att vi människor får i oss mikroplaster såväl via maten som dricksvattnet och till och med luften vi andas, så har forskningen ännu inte kunnat visa hur det påverkar den mänskliga hälsan. Laboratorieförsök på djur har visat att mikroplast kan skapa inflammation i tarmarna, men ännu finns många frågetecken. Forskarna som gjorde studien betonar att de inte har kunnat påvisa något orsakssamband och att mer forskning behövs på ämnet. Till exempel kan det vara så att IBD gör att människor behåller mer mikroplast i sina tarmar.

Men studien är ändå en viktig del i forskningen på ämnet, säger Evangelos Danopoulos vid Hull York Medical School, till the Guardian. Han ingick inte i forskningsteamet bakom studien, men ser den som en viktig pusselbit.

– Det är en viktig studie, eftersom den vidgar evidensbasen för mänskliga exponeringar. Mer data om möjliga förvirrande faktorer behövs för att bygga ett orsakssamband till specifika mänskliga hälsotillstånd.

Utöver att undersöka testdeltagarnas avföring så genomförde forskarna även en enkät om deras mat- och dryckesvanor. Utifrån det kunde de se att viktiga källor för exponering av mikroplast är plastförpackningar för mat och vatten samt hur mycket man utsätts för damm i sin vardag.