Radar · Mänskliga rättigheter

Tolvårigt barn spårlöst försvunnen – familjen ifrågasätter polisens insatser

Efter en orosanmälen från skolan tvångsomhändertogs 12-åriga Zipporah och flera av hennes syskon.

12-åriga Zipporah har varit spårlöst försvunnen sedan hon rymde från ett jourhem i januari i år. Socialtjänsten hade tre månader tidigare splittrat familjen genom att tvångsomhänderta flera av barnen. Familjen är förtvivlad och kritisk till hur samhället agerat – både gällande tvångsomhändertagandet och det faktum att ingen tycks leta efter Zipporah, skriver Dagens ETC.

12-åriga Zipporah och flera av hennes syskon tvångsomhändertogs i oktober 2020 efter en orosanmälan från skolan, rapporterar Dagens ETC. Familjens stödperson Tommy Petterson, som också är del av en juristbyrå, menar att ”fallet är ett av de mer anmärkningsvärda han stött på”. Berättelsen som orosanmälan grundar sig på handlar enligt honom om ett barnhem i familjens hemland Uganda som pappan har arbetat på. Den 9-åriga dotterns berättelse ska ha handlat om hur personal på barnhemmet pappan arbetade på slog barnen.

Men istället ska berättelsen ha fått läraren att misstänka att föräldrarna misshandlade sina barn och kopplade in socialtjänsten.

– Sedan dess har det varit en lång kedja av missförstånd. Under processen har man inte, i mitt tycke, brytt sig om att bemöta familjen på rätt sätt. Om det beror på familjens bakgrund, kultur eller hudfärg eller annat är svårt att veta, säger Tommy Pettersson till Dagens ETC.

Stor polisinsats

Polisen omringade huset i Linköping och tvångsomhändertog fyra av barnen i oktober 2020. Enligt Dagens ETC infördes umgängesförbud för några av barnen. Två av barnen får familjen träffa varje fredag, medan två har skickats till en annan stad.

Tre månader efter tvångsomhändertagandet försvann sedan den 12-åriga Zipporah när hon skulle ha en umgängesträff med föräldrarna. Socialtjänsten hade noterat att det fanns en risk för att hon skulle rymma den dagen.

Det fanns sedan tidigare anteckningar från socialtjänsten som vittnar om att Zipporah uttryck att hon vantrivts i jourhemmet och ville flytta hem till föräldrarna igen. ETC har tagit del av ljudupptagningen.

I socialtjänstens anteckningar ska det enligt ETC stå att Zipporah sagt att hon velat bo närmare sin familj och sina vänner, och upplevt sig isolerad och ensam. Familjen, som enligt mamman känner att de inte lyssnas på, menar att det här är tecken på att deras 12-åriga dotter velat komma hem till familjen.

Kommunen IVO-anmäld

Enligt Tommy Pettersson, som i maj IVO-anmälde kommunen, har det förekommit både brist på tolkar och direkta övertramp från socialtjänstens sida. Han är också kritisk till hur barnen skickats kors och tvärs och att ingen återföreningsprocess inletts och bekräftar att Zipporah uttryckt att hon vantrivts.

Zipporah ännu försvunnen och sedan i mars har initiativet HittaZipporahNU drivits av bland annat Kethina Remesha, som menar att det finns en likgiltighet inför försvinnandet. Kethina Remesha menar också att ansvaret i det här fallet läggs på Zipporah – något det inte brukar göra när barn försvinner.

Men enligt Polisen Öst har de tagit fallet på allvar från början. Socialtjänsten i Linköping har, liksom polisen, också kritiserats hårt av de som engagerar sig i fallet, bland annat för att ha spekulerat i om Zipporah skickats till hemlandet för att giftas bort eller könsstympas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV