Glöd · Ledare

Solidaritet istället för vaccinationspass

Sverige är ett av de länder i världen som har högst vaccinationsgrad och till följd av det även relativt låg smittspridning, och inte minst allvarligt sjuka och personer som dör. Den svenska linjen har i högre grad än de flesta andra länder byggt på frivillighet. Inte fullt ut, det har även här funnits inskränkningar i både vår frihet och demokratin, men betydligt mindre än andra länder. Det är sannolikt också både ett av skälen att protesterna från antivaxxare och fascister får relativt lite stöd och fäste här, och till att vaccinationsgraden är hög.

Därför är det dubbelt illa med de krav på vaccinationspass som införs för event med över 100 personer 1 december. Det är helt legitimt att vilja ha event utan ovaccinerade. Precis som var och en har en rätt att välja om den vill vaccinera sig är det var och ens rätt att inte utsätta sin kropp för den risk som det innebär att träffa ovaccinerade. Om arrangörer därför bara vill släppa in vaccinerade så är det svårt att ha några synpunkter på det.

Men det är något helt annat när staten går in med krav på den typen av kontroll och övervakning. Alla försök att pressa folk till att vaccinera sig spär på såväl motståndet som konspirationsteorierna. Det är bara att titta på de länder som haft lockdowns och mer eller mindre krav på vaccinering. Men framför allt är det ett grovt ingrepp på varje persons integritet och demokratin om deltagande i ett religiöst, politiskt och andra möten och event ska skannas in och kan registreras.

Vi lever i en tid där övervakningen och kontrollen ökar lavinartat. Från privata företag, men också stater. Ursäkterna är många och det är alltid i något gott syfte. Efter elfte september 2001 var det för att skydda oss mot terrorism. På senare år är det gängkriminaliteten och nu alltså också pandemin.

Men du kan aldrig skydda demokratin genom att inskränka den. Vill vi ha ett fritt och demokratiskt samhälle måste vi alltid stå upp mot storebrorssamhället och inskränkningar i demokratin. Varje inskränkning måste vara oerhört väl motiverad och det behöver vara styrkt att den faktiskt har önskad effekt. En positiv effekt som måste vara tydligt större än skadan av att inskränka demokratin och det fria samhället. Det är mycket svårt att se att kraven på vaccinpassen lever upp till det.

Med det läge vi har i världen borde det också vara lägst prio att få fler att vaccinera sig i Sverige. Självklart ska gamla och riskgrupper få de sprutor de behöver och vill ha, men i övrigt bör vi prioritera att få vaccin till de delar av världen där endast ett fåtal fått möjlighet att vaccinera sig. Där gör vaccinet mycket större nytta. För dom som får det förstås, men i längden är det även för oss ett betydligt bättre skydd än vaccinpass, eftersom det är enda sättet att bli av med en global pandemi.

Antivaxxarna är visserligen högljudda, men ändå ganska få i Sverige.

Black Friday, Black week och julklappshets.