Radar · Miljö

WMO: Havet hårt drabbat av klimatförändringarna

Polarsamhällen utsätts för stora risker då havsisen smälter.

Idag är det Världsmeteorologidagen, och temat för i år är havet, med koppling till FN:s årtionde för havet och hållbar utveckling. Havet har tagit upp 90 procent av den överskottsvärme som klimatförändringarna medfört och FN:s meteorologiorgan WMO varnar för de långsiktiga följder det kan få.

– Cirka 40 procent av den globala befolkningen lever inom 100 kilometer från kusten, det finns ett akut behov av att skydda samhällen mot kustrisker, såsom vågor, stormflod och havsnivåhöjning via ”multi-risk” varningssystem och prognoser, säger professor Petteri Taalas, Meteorologiska världsorganisationens generalsekreterare till UN news.

Hundratals människor dör till havs varje år på grund av extremväder och riskerna ökar med ett varmare klimat. Att havet har absorberat den allra största delen av värmen orsakad av klimatförändringarna, 90 procent, kommer med ett högt pris, menar Petteri Taalas, då ”havsuppvärmning och förändringar i havskemi redan stör marina ekosystem och människor som är beroende av dem”.

"Mindre is betyder inte mindre fara"

Den pågående ishavssmältningen kommer vi se konsekvenserna av under århundraden, och den gör sig påmind redan nu.

– År 2020 var det årliga arktiska havsisminimumet bland de lägsta som registrerats, och det utsatte polarsamhällen för onormala kustfloder och aktörer som sjöfart och fiske för ishavsrisker”, säger Petteri Taalas till UN news.

Han menar att det därför är av yttersta vikt att fartyg som rör sig i arktisområdet har tillgång till den senaste teknologin för att kunna göra bättre riskbedömningar.

– Mindre is betyder inte mindre fara och konsekvenserna av en större olycka i arktiska vatten skulle vara förödande för miljön. WMO försöker därför förbättra prognoser och varningar för både väder och isförhållanden i polära områden, säger han till UN News.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV