Radar · Miljö

Storföretag grönmålar sig genom idrotten: ”Borde stoppas”

En ny rapport från den brittiska tankesmedjan New weather institute visar hur företag i stor utsträckning försöker visa på en miljömedvetenhet i sin verksamhet genom sponsoravtal med idrottsvärlden.

Företag som släpper ut stora mängder växthusgaser försöker använda sig av idrottsvärlden för att ge sig själva en grön profil. Det skriver en brittisk tankesmedja i en ny rapport. Hur? Genom sponsoravtal.

Globalt sett rör det sig om hundratals miljarder dollar, pengar som industrier med höga växtgasutsläpp lägger på sponsoravtal inom idrott. Det slås fast i en ny rapport från den brittiska tankesmedjan New weather institute.

Enligt rapporten finns det i dagsläget över 250 sponsoravtal mellan några av de värsta företagen, sett till utsläpp, och olika idrottslag, team och/eller organisationer.

De största miljöbovarna som nämns i rapporten utgörs av företag inom fossila bränslen, till exempel ryska Gazprom och brittiska Ineos, biltillverkning, till exempel Toyota och Audi, och flygbranschen, till exempel Qatar Airways och Emirates.

De är värst i klassen

Det som inom miljörörelsen är känt som greenwashing, att företag på falska grunder försöker skapa sig en bild av att vara miljövänliga, har i sammanhanget fått ett nytt namn – ”sports washing”, som artikelförfattarna skriver i rapporten (ett begrepp som först myntades av Amnesty, reds anm). 

Absolut värst uppges bilbranschen vara, där tillverkarna i genomsnitt – enligt rapporten – lägger 64 procent av sin sponsorbudget på idrottssamarbeten. Framförallt riktar man in sig på fotbollsklubbar.

Flest avtal, och då inte bara med fotbollsklubbar, uppges Toyota ha – totalt 31 stycken. Som exempel kan man nämna ett avtal med Australian
Football League (AFL) där Toyota årligen sponsrar organisationen med 18,5 australiska dollar, motsvarande nära 123 miljoner kronor.

Koldioxidutsläpp – nya nikotinet

I sin rapport menar New weather institute att det är lika orimligt att idrottsvärlden sponsras av företag med stora koldioxidutsläpp som det en gång var att idrottsvärlden sponsrades av tobaksindustrin.

”Sponsring från företag med höga koldioxidutsläpp har på många sätt ersatt den en gång så vanliga, men i dag skamfyllda, sponsringen från tobaksindustrin”, skriver man i rapporten, och fortsätter.

”Idrotten brukade förlita sig starkt på sponsring från tobaksindustrin innan folkhälsan blev viktigare än egenintresset. Då avslutades samarbetena”.

Förutom ironin i sammanhanget, att idrotten i kontrast mot koldioxidutsläpp ska främja ett hälsosamt sätt att leva, så pekar också New weather institute på hur idrottsvärlden, i och med sina sponsoravtal, skjuter sig själv i foten. Man pekar framförallt på vad den globala uppvärmningen väntas få för konsekvenser för idrottens framtida möjligheter.

”Det handlar framförallt om frågor kring hur snösmältningen påverkar vintersporten, att fotbollsplaner riskerar att översvämmas, eller att stora evenemang kan tvingas ställa in på grund av värmeböljor och luftföroreningar”, skriver man i rapporten.

Läs mer: Här kan du ta del av hela rapporten från New weather institute

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV