Radar · Politik

Liberaler kräver rågång mot SD

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm är en av de liberaler som kräver en tydligare rågång gentemot SD.

Lugnet har inte lagt sig i Liberalerna. I helgen träffas partiets företrädare för att peppa sig och diskutera politik – men oenigheten är fortfarande stor om förhållandet till Sverigedemokraterna. Från flera håll hörs krav på tydligare rågång gentemot SD.

Att ett av de seminarier som Liberalerna arrangerar i helgen har rubriken ”Etikfrågor i Liberalerna – så arbetar vi tillsammans” talar sitt tydliga språk. Splittringen i partiet är fortsatt avgrundsdjup, även efter att partirådet fattade beslut i slutet av mars om att öppna för samverkan med Sverigedemokraterna.

Under helgens möte fattas inga beslut, men på landsmötet i november väntas desto hårdare tag. Där kommer flera motioner behandlas som går ut på att sätta tydligare gränser i relationen till Sverigedemokraterna.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm har skrivit en av dem. Hon föreslår att man i det kommande valmanifestet ska skriva in en hänvisning till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Också de sju diskrimineringsgrunderna, som bland annat omfattar kön, sexualitet och etnicititet ska finnas med. Alla överenskommelser med andra partier ska sedan ta hänsyn till de här principerna.

– Har vi det med tydligt i vägvalsdokumentet så kan det förhindra beslut som annars skulle kunna smyga sig in. Jag ser ju vilken inställning SD har till Pride. Jag ser deras invandringspolitik och hur de ser på människor med annan etnicitet än svensk. Med det här i ryggen kan det bli lättare för partiledningen att bemöta övertramp, sa hon till Dagens nyheter i veckan.

Bland andra riksdagsledamoten Nina Lundström föreslår i en annan motion att partiet ska slå fast att man inte ska budgetförhandla med SD. Hon hör till dem som menar att det är oklart vad partirådets beslut egentligen innebar i den frågan.

– Diskussionerna fortsätter om tolkningar. Därför är det viktigt att landsmötet nu får möjlighet att sätta ner foten i frågan, sa Nina Lundström till Sveriges radio i veckan.