Radar · Inrikes

Högre överlevnadschans för överviktiga vid bakteriella infektioner

Överviktiga överlever i större utsträckning än normalviktiga vid svåra bakteriella infektioner.

Under coronapandemin har övervikt beskrivits som en av riskfaktorerna för att drabbas allvarligt av sjukdomen. Men vid svåra bakteriella infektioner kan det istället vara en fördel, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

– I de flesta andra sjukdomssammanhang är det ogynnsamt med övervikt och fetma. Det gäller flera typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom och inte minst covid-19, där ökande BMI är förknippat med högre dödlighet. Här är det paradoxalt nog tvärtom, säger Åsa Alsiö, adjungerad universitetslektor i infektionsmedicin vid Sahlgrenska akademin och författare till studien i ett pressmeddelande.

Under observationerna, som är gjorda före att coronapandemin bröt ut, följdes alla vuxna patienter, 2 196 individer, som vårdades för misstanke om svår bakteriell infektion på Skaraborgs sjukhus i Skövde under nio månader.

Resultatet visade att personer som hade ett högre BMI överlevde i större utsträckning – på både kort och lång sikt. Bland de normalviktiga avled 26 procent inom ett år medan i gruppen som hade ett högre BMI avled mellan 9 och 17 procent.

– Det vi inte känner till är på vilket sätt övervikt kan vara gynnsamt vid bakteriella infektioner, om det har en koppling till funktioner i immunförsvaret och hur de regleras, säger Åsa Alsiö, i ett pressmeddelande.

Forskarna till studien menar att det behövs fler studier på befolkningsnivå av hur BMI påverkar behandlingsresultat vid olika infektioner och vilka kopplingar som kan finnas till reglering av immunförsvaret.

Studien, som är gjord av forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Skaraborgs Sjukhus Skövde, är publicerad i tidskriften PLOS ONE.