Radar · Miljö

Greta Thunberg utmanar våra matvanor

– Vår relation med naturen är trasig, men relationer kan förändras, säger Greta Thunberg i en ny video.

Greta Thunberg tar klimatkampen vidare och i en ny video siktar hon in sig på att förändra hur världen producerar och konsumerar mat.

I videon, som publicerades på Twitter på lördagen, säger Greta Thunberg att både miljöpåverkan från jordbruk och sjukdomsutbrott som covid-19 skulle kunna minskas om livsmedelsproduktionen ändrades.

– Klimatkrisen, den ekologiska krisen och hälsokrisen, de är alla sammanlänkade, säger hon i videon som är inspelad hemma i hennes kök, och som markerar den Internationella dagen för biologisk mångfald.

Att fokusera på jordbruk och djurhållning och att koppla klimatkrisen till pandemier är en ny vinkel för Thunberg, som vanligen fokuserar på att få beslutsfattare att förstå vikten av att minska koldioxidutsläppen.

I videon påpekar Greta Thunberg att 83 procent av all jordbruksmark används för att föda boskapsdjur samtidigt som endast 18 procent av våra kalorier kommer från de djuren.

– Sättet vi producerar mat på – vi föder upp djur för att äta, tar mark i anspråk för att odla grödor för att föda de djuren – om vi fortsätter så kommer både marken och maten att ta slut, säger hon och framhåller att en övergång till en växtbaserad diet kan minska koldioxidutsläppen med åtta miljarder ton varje år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV