Radar · Miljö

FN kritiserar Sverige för utsläpp av arsenik i Chile

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och Boliden för giftigt avfall som fraktats till Chile under 1980-talet.

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och Boliden för giftigt avfall som företaget fraktat till Chile på 1980-talet, rapporterar Sveriges radio. FN menar att 12 000 människor ska ha drabbats och att Sverige nu måste ta sitt ansvar – Sverige menar att det är preskriberat. 

FN manar till Sverige att det giftiga avfallet ska hämtas tillbaka till Sverige eller tas om hand på korrekt sätt på plats. Samt att de drabbade får hjälp.

Avfallet det handlar om fraktades av Boliden till Arico, i norra Chile, för sluthantering vid ett lokalt företag i mitten av 1980-talet. Det lokala företaget gick dock i konkurs och 20 000 ton avfall – bland annat arsenik – blev kvar.

Händelsen har prövats av svensk domstol där tingsrätten menade att den arsenik som hittats i blodet hos lokalbor antingen var i för låga halter eller inte med säkerhet kunde kopplas till just Boliden. Hovrätten fastställde 2019 fallet som preskriberat.

Boliden menar att inget tyder på att det finns, eller har funnits, ett problem kopplade till Bolidens avfall i Chile.

– Arsenik var en produkt på den här tiden, det här var 30 år sedan, det var sleepers på folks tomter. Vi hade ett arsenikverk i Skellefteå. Sen att materialet exporterades, det här är ett material som ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt, och det gjordes inte i Chile, säger Bolidens kommunikationsdirektör Klas Nilsson till Sveriges Radio.

Inte heller regeringen tänker vidta några åtgärder. Då de både hävdar att fallet redan prövats i Sverige samt att det gått för lång tid sedan det inträffade.

FN-rapportörerna menar att då miljögifter verkar under så lång tid så är det inte möjligt med preskription, och hänvisar till Europadomstolen.

Drabbade i Arico är trots det glada över FN:s rapport.

– Vi är väldigt rörda här i dag, det är första gången som man officiellt slår fast att det här rör sig om ett brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Rodrigo Pino, talesperson för drabbade familjer, till Sveriges Radio Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV