Radar · Migration

Extremväder: huvudorsaken till flykt under 2020

Cyklonen Amphan som drabbade Indien och Bangladesh under våren 2020 ledde till att omkring fem miljoner tvingades lämna sina hem.

Extremväder, med kopplingar till klimatförändringarna, var största anledningen till att människor tvingades till flykt inom sina egna länder under 2020, visar en ny rapport från Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

Totalt tvingades 40,5 miljoner människor att lämna sina hem under fjolåret – vilket är det högsta antalet på tio år. Det under ett år då pandemin på många sätt inskränkte rörligheten under fjolåret.

Anledningen till de flesta omlokaliseringarna faller under definitionen ”katastrofer”, där 98 procent av katastroferna handlar om väderrelaterade händelser som cykloner, kraftiga monsunregn och översvämningar i befolkningstäta länder i Syd- och Östasien som Kina, Filippinerna och Bangladesh.

– Dagens flyktingkriser härrör från många sammankopplade faktorer, inklusive klimat och miljöförändringar, långvariga konflikter och politisk instabilitet. I en värld som som är mer sårbar på grund av coronapandemin, är en enad politisk vilja och investeringar i lokala lösningar det som kommer att bli viktigare än någonsin, säger Alexandra Bilak, chef för IDMC i ett pressmeddelande. 

Fly flera gånger

Kombinationen av konflikter och väderrelaterade katastrofer har även lett till att många tvingats på flykt mer än en gång. Flera av de som flydde översvämningar i Jemen hade till exempel redan tidigare tvingats att fly på grund av det pågående kriget och torkan som rått i Somalia ökade migrationen från landsbygden till städer – där de nu utsätts för högre risk att drabbas av våld från olika beväpnade grupper. Vilket i sin tur har lett och kan leda till ytterligare omlokalisering. 

Hur länge en person är omlokaliserad varierar stort, allt från en kortare tid till en period som kan stäcka sig flera år, eller någonting som tillslut blir permanent. Vissa kunde under 2020 återvända efter bara några veckor medan andra – exempelvis många av de fem miljoner människorna som evakuerades inför cyklonen Amphan i Indien och Bangladesh – fortfarande inte kunnat återvända eller haft stora problem med det efter att de haft stora förluster.

Totalt befann sig 55 miljoner människor på internflykt samtidigt under slutet av 2020 – vilket var det högsta antalet någonsin. De flesta av dessa hade då varit på flykt under flera år till följd av olika konflikter.

Ett läger för interna flyktingar utanför Atma, i den Syriska regionen Idlib
Ett läger för interna flyktingar utanför Atma, i den Syriska regionen Idlib. I Syrien finns det nästan 1,85 miljoner internflyktingar, där de flesta drivits på flykt till följd av inbördeskriget. Foto: Ghaith Alsayed/AP/TT

Ekonomisk förlust

Förutom det personliga lidande som individerna drabbas av, är den ekonomiska förlusten av omlokalisering stora – både på ett individ- och samhällsplan. IDMC uppskattar kostnaden för omlokaliseringen i världen till omkring 200 miljarder kronor under 2020. Det innefattar stöd för boende, utbildning, sjukhusvård och säkerhet för de omlokaliserade, samt deras förlust av inkomst.

Enligt IDMC leder den globala uppvärmningen till att de väderrelaterade katastroferna både blir kraftigare och kommer allt oftare.

Bina Desai, forskningschef vid IDMC, säger till Reuters att den globala uppvärmningen hotar att resultera i att flera områden blir obeboeliga efter kommande katastrofer.

– När havsnivån stiger, torkan och andra problem som drivs av den globala uppvärmningen blir värre, kommer allt fler människor inte att kunna återvända till några av de regioner som är väsentligt påverkade av klimatförändringarna, sade hon.

Vid dessa fall lyfter IDMC fram två alternativ: lokal integrering efter flytt eller en planerad permanent omlokalisering.

Fakta: Klimatflyktingar

Ett flertal rapporter under senare år har visat på det stora antal klimatflyktingar som är att vänta. I mars 2019 uppskattade organisationen Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) att det kan bli fråga om uppemot 700 miljoner flyktingar fram till år 2050 till följd av ohållbart jordbruk, gruvbrytning, klimatutsläpp och städer som växer sig allt större. FN:s flyktingorgan UNHCR har har en lägre prognos, 250 miljoner fram till år 2050.
Världsbanken har också gjort en bedömning, som landade i att år 2050 kan 86 miljoner människor vara på flykt undan klimatförändringar i Afrika söder om Sahara, 40 miljoner i Sydasien och 17 miljoner i Latinamerika – totalt 143 miljoner klimatflyktingar.
Källa: IPBES, Världsbanken

Fakta: Länder med flest nya internflyktingar 2020

Kina: 5 074 000 till följd av katastrof.
Filippinerna: 4 449 000 till följd av katastrof, 111 000 till följd av konflikt och våld.
Bangladesh: 4 443 000 till följd av katastrof, 230 till följd av konflikt och våld.
Indien: 3 856 000 till följd av katastrof, 3900 till följd av konflikt och våld.
Kongo Kinshasa: 279 000 till följd av katastrof, 2 209 000 till följd av konflikt och våld.
Etiopien: 664 000 till följd av katastrof, 1 692 000 till följd av konflikt och våld.
Syrien: 1 822 000 till följd av katastrof, 25 000 till följd av konflikt och våld.
USA: 1 714 000 till följd av katastrof.
Somalia: 1 037 000 till följd av katastrof, 293 000 till följd av konflikt och våld.
Vietnam: 1 267 000 till följd av katastrof.
Totalt: 30,7 miljoner till följd av katastrof, 9,8 miljoner till följd av konflikt och våld.
Källa: IDMC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV