Radar · Inrikes

Ny kritik mot Försäkringskassan: Tveksamma riktlinjer har gett avslag för sjuka

Försäkringskassan använde et styrdokument mellan 2014 och 2019 som enligt experter lett till fler avslag på ansökningar om sjukpenning.

Försäkringskassan har baserat beslut om sjukpenning på riktlinjerna i ett styrdokument som experter menar saknar rättsligt stöd, enligt Sveriges Radio.

I dokumentet står det vilka uppgifter som måste finnas i ett läkarintyg för att en person ska få ersättning när den är sjuk. Observation eller undersökningsfynd ska kunna visa att arbetsförmågan är nedsatt, till exempel genom blodprov eller att en deprimerad person gråtit hos läkaren.

Dokumentet togs fram 2014 och är baserat på åtta domar från kammarrätten. Men det finns fler domar som man inte tog hänsyn till.

– Det finns inget egentligt rättsligt stöd för att de enskilde måste ha objektiva undersökningsfynd för att ha rätt till ersättning, och det här leder absolut till fler avslag, säger juridikprofessor Ruth Mannelqvist till Sveriges Radio.

Försäkringskassans rättschef Mikael Westberg håller inte med om att riktlinjerna tagits fram på ett felaktigt sätt. Men han medger att sjukförsäkringen hanterats bristfälligt och att vissa ärenden inte utretts tillräckligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV