Radar · Utrikes

Funktionsnedsatta hårt drabbade av pandemin

Utprovning av benprotes vid Saint Lucias nationella råd för personer med funktionsnedsättnings kontor – det första centret i landet som erbjuder en sådan tjänst.

De sociala och ekonomiska effekterna av coronakrisen har slagit särskilt hårt mot personer med funktionsnedsättning. Det framkom vid ett FN-möte som hölls nyligen.

Mötet samlade de länder som undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – och flera talare betonade behovet av åtgärder för att bemöta pandemins socioekonomiska effekter.

I början av krisen, när många länder genomförde strikta nedstängningar och utegångsförbud, var Karibien en av flera regioner där personer med funktionsnedsättning drabbades av allvarliga förseningar av de stödinsatser som de har behov av. Det berättar Merphilus James som är ordförande för Saint Lucia nationella råd för personer med funktionsnedsättning, för IPS.

– Dessa förseningar visar att mycket arbete återstår att göra för att se till att de sociala skyddsnäten fungerar i krissituationer, säger han.

En miljard i världen med funktionsnedsättningar

FN-företrädare betonar vikten av att personer med funktionsnedsättning inte glöms bort i samband med kriser. Samtidigt är det en grupp som på flera olika sätt har drabbats särskilt hårt under pandemin – både av själva viruset och av dess socioekonomiska konsekvenser. Det visar en färsk FN-granskning.

– Ännu en gång visar studier att personer med funktionsnedsättning har lämnats på efterkälken, säger Ilze Brands Kehris, biträdande generalsekreterare med ansvar för mänskliga rättigheter.

Det handlar enligt henne bland annat om en bristande tillgång på hälsovård och sociala skyddsinsatser.

Enligt Världshälsoorganisationens beräkningar lever minst en miljard människor i världen med någon form av funktionsnedsättning och en stor majoritet bor i utvecklingsländer.

FN uppger att pandemin har fått många att uppleva en verklighet som sedan länge varit vardag för personer med funktionsnedsättning – en tillvaro präglad av isolering, begränsad rörelsefrihet och problem med att få tillgång till grundläggande tjänster.

Arbetsmarknaden är ett av de områden där personer med funktionsnedsättning sedan länge har förblivit marginaliserade. Detta trots att Internationella arbetsorganisationen, ILO, i en rapport har dokumenterat hur hårt denna marginalisering även drabbar ländernas ekonomier.

Merphilus James säger att världens länder under pandemin kanske i högre grad har insett behovet av att göra det möjligt för fler att kunna studera och arbeta på distans.

– Det är helt enkelt en bra affär att se till att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att arbeta. Pandemin har visar att många människor kan arbeta hemifrån och samtidigt vara mycket produktiva, säger han.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 och täcker en lång rad områden – inklusive alla människors rätt att ha tillgång till byggnader, men också till utbildning och sjukvård. Konventionen lyfter även fram behoven av att motarbeta diskriminering.

Flera deltagare vid mötet lyfte fram behovet av att noggrant granska hur personer med funktionsnedsättning påverkats och bemötts under pandemin.

– Coronakrisen har bevisat att vi måste skapa nya system som inte är lika känsliga, konstaterar Merphilus James.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV