Radar · Integritet

4 av 10 äldre lider av psykisk ohälsa: ”Satsas mindre på förebyggande insatser”

Fler äldre kvinnor än män lider av psykisk ohälsa, vilket kan bero på biologiska könsskillnader eller sociala faktorer, enligt organisationen Mind.

40 procent av personer över 65 år uppger att de har besvär med nedstämdhet, oro och ångest, enligt en ny rapport från Mind. ”Vi hoppas att rapporten med dess förslag på åtgärder ska bli en katalysator för hälsofrämjande insatser för äldre”, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

I rapporten På tal om ålder; Psykiskt välbefinnande – oavsett generation pekas fem problemområden ut: låg kunskapsnivå om psykisk ohälsa hos äldre vuxna, attityder som leder till diskriminering, ensamhet och bristande både ekonomiska resurser samt vård och omsorg.

– I dag har personer över 65 år inte tillgång till det stöd och vård som deras rättigheter faktiskt ska garantera. Det satsas mindre på främjande och förebyggande insatser, och även äldreomsorg, än någonsin, säger Johanna Nordin, projektledare på Mind, i ett pressmeddelande.

Till exempel ersätter ofta antidepressiv medicin psykologisk behandling trots att hög ålder innebär en ökad risk för biverkningar av olika läkemedel.

Äldre är den största användargruppen av antidepressiv medicin, något som professorn i geriatrik Yngve Gustafson kallade ”en billig lösning” i Svenska dagbladet i år.

Ungefär en tiondel av äldre upplever ofrivillig ensamhet. Försämrad hälsa och förlust av partner och/eller vänner bidrar till känslan, som är vanligast för åldersgruppen över 75-80 år. Det förekommer också oftare bland äldre hbtqi-personer och personer med nedsatt funktionsförmåga.

– Det behöver satsas mer på att skapa förutsättningar för alla att må bra oavsett ålder. Det behövs mer forskning och ett mer icke-diskriminerande och fördomsfritt synsätt, säger Johanna Nordin.

Mind har tillsammans med Karolinska institutet gjort en kunskapssammanställning samt enkätstudie och haft samtal.