Glöd · Debatt

Ulf Kristersson förtjänar inte sin förstaplats

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Tiotals miljoner människor tvingas på flykt till följd av klimatkrisen. I en fri värld får du göra vad du vill så länge du inte skadar andra. Klimatutsläppen som har gjort västvärlden rik skadar nu människor i det globala syd. Extremt väder till följd av utsläppen riskerar att agera som bensin på elden i konflikthärdar. Det är vårt ansvar, Sverige måste ta emot fler klimatflyktingar, nu.

Den 15 februari i år visade en mätning från Demoskop att Moderaterna var bästa parti inom klimat enligt väljarna. Det här är ett parti som vill sänka bränsleskatten med sju miljarder samtidigt som man kampanjar hårt för att minska Sveriges asylmottagande. Det är inte värdigt. Istället för att minska ambitionerna måste vi öka dem. Om Ulf Kristersson inte ens har hyfs nog att förstå att transportsektorn behöver incitament för att ställa om till förnybart kan man åtminstone ta emot de flyktingar dessa utsläpp skapar.

Det finns en stor risk att önationer som Kiribati och Vanuatu, där tillsammans nästan en halv miljon människor bor, hamnar under vatten. Samtidigt som det redan idag går att se människor som flyr från torka, översvämningar och andra naturkatastrofer. Då vi är en del av problemet som skapar detta måste vi ta ansvar. Idag har klimatflyktingar begränsade juridiska rättigheter som flyktingar och Parisavtalet kom inte fram till ett hållbart internationellt avtal för denna grupp. Vår asyllagstiftning utgår från att man flyr från krig och personlig förföljelse. Det behövs nu en ny asylgrund i Sverige och världen, för de som jagas av opersonliga krafter som stigande havsnivåer och tyfoner.

Det är framförallt västs ansvar att ta täten i klimatkampen och vi har också ett ansvar för konsekvenserna av våra historiska utsläpp. De som tvingas fly på grund av oss bör tas emot med öppna armar. Därför måste:

• Sverige kämpa för ett bindande avtal för klimatflyktingarna på nästa klimattoppmöte. Precis som flyktingvågen 2014 och de stängda gränserna efter det visat är det omöjligt att få en hållbarhet i mottagande om bara enstaka länder tar ansvar. Engagemanget att få ned koldioxidutsläppen måste vara globalt, så även att hjälpa de som flyr.

• Tills dess att andra länder erkänner klimatflyktingars asylstatus bör Sverige ta ett extra stort ansvar. Internationella avtal kan ta lång tid att få till. Sverige bör gå i bräschen av två stora anledningar: Folk vars hem svämmar över kan inte snällt vänta på att få någonstans att fly till, och det går att sätta press på andra länder först om vi är ett föredöme.

• Ökat klimatbistånd för de fattiga länder som drabbas hårdast. Det handlar om bistånd för omställning till klimatvänlig industri och energi, samt att hjälp till att bygga upp länder som råka ut för klimatförändringens förödande konsekvenser.

Vi måste ändra vårt samhälle till ett som inte leder mot klimatkatastrof jorden över, tills dess måste Sverige och andra länder hjälpa de som bor i länder där klimatkatastrofen redan är ett faktum. Moderaterna vill idag varken minska utsläppen eller hjälpa de som tvingas fly på grund av vår miljöförstöring. Ett riktigt parti för miljön borde vilja båda. Vårt budskap är enkelt, för att Ulf Kristersson ska förtjäna sin förstaplats behövs det ändring, nu.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV