Radar · Mänskliga rättigheter

Övergreppen ökar i skuggan av pandemin

FN:s generalsekreterare Antonió Guterres larmar om att brott mot mänskliga rättigheter har ökat under pandemin: "Viruset hotar oss alla.

I spåren av pandemin passar auktoritära regimer och ledare på att inskränka grundläggande rättigheter och yttrandefrihet. FN:s generalsekreterare António Guterres larmar nu om att ”friheten har krossats och yttrandefriheten inskränkts av regeringar runtom i världen”.

Coronaviruset är inte bara ett hot mot människors hälsa utan har också medfört en lång rad av andra bakslag. I en debattartikel i The Guardian skriver FN:s generalsekreterare António Guterres att ”en pandemi av kränkningar av mänskliga rättigheter” även sveper fram över världen.

”Viruset har kunnat frodas på grund av att fattigdom, diskriminering, miljöförstöring och andra mänskliga rättighetshaverier som har skapat enorma sårbarheter i våra samhällen” skriver han.

En ny rapport från Human rights watch visar att minst 83 länder har använt coronapandemin som ursäkt för att attackera yttrandefriheten. På samma sätt har pandemin använts i många länder för att fängsla och tysta regimkritiker, journalister och människorättsförsvarare. Nya metoder för integritetskränkande övervakning har också införts. Kina är ett av de länder som gått extra hårt fram med bland annat internetcensur och övervakning. Även högerextrema, fascistiska grupper utnyttjar pandemin för att så splittring, sprida rädsla och manipulera människor.

För första gången på flera decennier går också utvecklingen i världen bakåt, menar Guterres. Fattigdomen har ökat, och våldet mot kvinnor och barn har skjutit i höjden. Runtom i världen misslyckas regeringar med att säkerställa människors grundläggande behov av sjukvård, utbildning och jämlikhet. Något som slår hårdast mot de fattigaste i världen och minoritetsgrupper. Det senaste moraliska haveriet är att i endast tio av världens länder har 75 procent av coronavaccinet administrerats. Samtidigt har människor i fler än 130 länder inte fått en enda vaccindos, enligt António Guterres.

Han avslutar med att det trots allt finns hopp och efterlyser ett gensvar som baserar sig på solidaritet och samarbete.

”Viruset hotar oss alla. Att säkerställa de mänskliga rättigheterna gynnar oss alla”.