Glöd · Debatt

Replik: ”Staten ska inte lägga sig i människors könsidentitet”

Transdemonstration i Ukrainas huvudstad Kiev i maj i år.

I en debattartikel den 19 december kommenterar Camilla Skyttman och Maria Björsson från nätverket Women’s rights watch ett debattinlägg i Expressen från Liberala ungdomsförbundet den 28 november. Luf vill avskaffa juridisk könstillhörighet, Skyttman och Björnsson anser att den behövs. Gabriella Toftered och Alec Sintorn från Luf svarar.

Gabriella Toftereds och Alec Sintorns debattartikel i Expressen

Women’s rights watch gör samma fel som Sveriges kvinnolobby och tycks inte förstå att samhället är större än staten. Det nya förslaget till könstillhörighetslag, där självbestämmande föreslås bli huvudregel, är en seger för transpersoners rättigheter. Men det är också en fråga om maktförhållandet mellan staten och individen i stort.

Som Camilla Skyttman och Maria Björsson skriver, så anser vi att det här förslaget inte är tillräckligt, utan vi vill helt avskaffa juridiskt kön. Staten ska inte samla information om människor hur som helst, staten ska inte lägga sig i människors könsidentitet. Att avskaffa juridiskt kön kan snarare vara ett skydd av kvinnor om de som har makten i Sverige någon gång i framtiden skulle vilja ta ifrån kvinnor deras rättigheter.

Men det viktigaste budskapet i vår artikel var att kampen för transpersoners rättigheter inte är ett hot mot feminismen, utan en viktig del i en större frihetskamp. Att utmåla transpersoners självbestämmande som ett hot mot jämställdhetsarbetet är både felaktigt och empatilöst. Det här är en liten grupp i samhället med en enorm överrepresentation i psykisk ohälsa och självmordsförsök. Det finns många hot mot kvinnors rättigheter, men utökad frihet för transpersoner är inte ett av dem.

Womens’s rights watch ägnar sig åt okänslig skrämselpropaganda när de tar upp könsseparerade utrymmen som ett argument mot den nya lagstiftningen. Det låter som att de tror att människor som inte är transkvinnor, utan män ska tvinga sig in i de här utrymmena. Att en man juridiskt skulle byta kön, vänta fyra månader innan det godkänns av Skatteverket i syfte att sedan kunna ta sig in i exempelvis kvinnliga omklädningsrum förefaller otroligt.

Transkvinnor är kvinnor, och det är självklart att de ska ha tillgång till omklädningsrum för kvinnor. Att kvinnor blir diskriminerade just för att de är kvinnor är vi fullt medvetna om. Vi är ett feministiskt förbund som alltid tar strid för kvinnors rättigheter. Men transkvinnor är också kvinnor och deras rättigheter verkar Women’s rights watch fullständigt strunta i.

Kampen för transpersoners rättigheter går hand i hand med den feministiska kampen, och det borde alla feminister inse. För de är olika delar i en större frihetskamp för individens frihet. Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter, och vi liberaler kämpar för dem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV