Radar · Nyheter

Preemraff polisanmäls – missade rapportera en tiondel av utsläppen

Preemraff i Lysekil missade att rapportera sina utsläpp korrekt under fem års tid.

Naturvårdsverket har polisanmält Preemraff i Lysekil efter att bolaget meddelat att man räknat fel på sina utsläpp under fem års tid. Nu måste bolaget skaffa fram fler utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandel. Dessutom riskerar man böter eller fängelse.

680 000 ton. Ungefär så mycket utsläpp har Preemraff i Lysekil missat att rapportera in till Naturvårdsverket de senaste fem åren. Det är bolaget själv som har upptäckt de oriktiga uppgifterna och meddelat Naturvårdsverket, som på grund av de omfattande utsläppen och det faktum att bolaget brutit mot reglerna i EU:s utsläppshandel nu har gjort en polisanmälan.

– De har ju skyldigheter att redovisa sina utsläpp, det står tydligt i lagstiftningen. Dessutom har de en skyldighet att göra egenkontroller, säger Fredrik Hannerz, chef på utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.

Orsaken till den felaktiga rapporteringen var enligt Preemraff en felprogrammering i en databas som mäter kolhalterna i använt bränsle i raffinaderiprocessen. Detta ska nu ha åtgärdats.

– Vi agerade så snabbt vi upptäckte felet. Vi har nu vidtagit åtgärder som försäkrar oss och Naturvårdsverket att felet inte uppstår igen. I detta specifika fall handlar det om fel i en beräkningsmodell, säger Malin Hallin, chef för Säkerhet, Hälsa och Miljö, i ett uttalande.

Ovanligt stor miss

Enligt Fredrik Hannerz på Naturvårdsverket så är det en ovanligt stor miss. Jämfört med bolagets egna utsläpp så handlar det ungefär om 10 procent. Ser man till den del av EU:s utsläppshandel som sker i Sverige så handlar det om en procent.

– Mindre felaktigheter händer ju varje år, säger han och förklarar att det då brukar handla om att det kommit in kommentarer från oberoende verifierare som kontrollerar företagens uppgifter.

Men här rör det sig alltså om en miss som pågått under fem års tid.

– Jag inte varit med om att det rapporterats så stora felaktigheter, säger Fredrik Hannertz.

Just nu genomför Naturvårdsverket en granskning för att se över hur många mer utsläppsrätter som Preemraff behöver lämna in för att uppfylla sina skyldigheter i utsläppshandeln. Om det görs genom att företaget köper fler utsläppsrätter eller genom att de har sparade sedan tidigare, spelar ingen roll, konstaterar Fredrik Hannertz.

Statistik måste justeras

Dessutom kommer den nationella statistiken för utsläpp behöva justeras. Jämför man med Sveriges totala utsläpp så står de missade utsläppen för mellan tre och fyra promille. Inom den svenska delen av EU:s utsläppshandel handlar det som sagt om en procent.

Den som bryter mot EU:s utsläppshandel riskerar även böter eller fängelse. Detta ska nu utredas vidare av Polisen.

Preem har även tidigare haft problem med att lämna korrekta uppgifter till myndigheter. Förra året skrev DN om hur bolaget dömts i Förvaltningsrätten i Falun för att mellan 2013 och 2017 ha lämnat in felaktiga uppgifter till Skatteverket om andel biomassa i produkterna. Domen innebar att det visade sig att bolaget betalat in 66 miljoner för lite i energi- och koldioxidskatter och att de fick ett skattetillägg på 5,6 miljoner kronor.

Preem har överklagat beslutet om skattetillägget och menar att de själva meddelat Skatteverket i januari 2017 om att andelen biomassa i bränslet HVO kunde komma att behöva justeras.