Radar · Miljö

Rapport: Världens samlade klimatplaner leder till utsläppsökningar

Just nu leder världens samlade klimatplaner till ökade utsläpp.

FN:s globala klimattoppmöte i Glasgow närmar sig, och utgångsläget är tufft. Världens samlade klimatplaner leder till utsläppsökningar – inte de minskningar som krävs för att stoppa uppvärmningen.

– Det är helt fel riktning, säger Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare inför klimatmötet COP26 i Glasgow i november.

Han pratar om en sammanställning som FN:s klimatsekretariat har gjort av alla nationella klimatplaner som lämnats in av de 191 länderna bakom Parisavtalet. Slutsatsen är att utsläppen av växthusgaser kommer att öka med 16 procent till 2030, jämfört med 2010.

Det skulle innebära att den globala uppvärmningen ökar med 2,7 grader till slutet av seklet. Alltså en bra bit över riktmärket i Parisavtalet, och med ökad risk för extremväder, översvämningar och bränder.

Enligt Parisavtalet ska temperaturökningen begränsas till under 2 grader – och helst till 1,5 grader – jämfört med förindustriell tid.

Oroar FN-chef

FN:s chefsförhandlare Patricia Espinosa är oroad över den 16-procentiga utsläppsökningen.

”Det står i bjärt kontrast till vetenskapens uppmaning om snabba, uthålliga och storskaliga utsläppsminskningar för att förhindra de mest allvarliga klimatkonsekvenserna och det lidande, som särskilt drabbar de mest sårbara i världen”, sade Espinosa i samband med att rapporten släpptes.

Vart femte år ska alla länder bakom Parisavtalet lämna in uppdaterade klimatplaner, med höjd ambitionsnivå. Hittills har 113 av 191 länder lämnat in nya planer.

Lägger man enbart ihop de nya, uppdaterade klimatplanerna ser det något bättre ut. Då kan utsläppen minska med 12 procent till 2030.

– Men det är långt ifrån tillräckligt, säger Mattias Frumerie.

FN:s klimatpanel IPCC bedömer att utsläppen måste minska med 45 procent till 2030 för att 1,5-gradersmålet ska gå att nå.

Väntar på Kina

Än så länge saknas uppdaterade klimatplaner från drygt 75 länder. Deadline var 2020, men på grund av pandemin har länderna fått mer tid på sig. Bland annat saknas en ny plan från världens största utsläppare – Kina.

– Vi förväntar oss att länder som Kina och Indien kommer in med sina åtaganden inför mötet. Och vi förväntar oss också att de ska innehålla en ambitionsökning, säger Frumerie.

– För att vi ska kunna hålla temperaturökningen under 1,5 grader, så är det framför allt de stora utsläppsländerna som måste göra mer.

Fokus är särskilt på G20-länderna, förutom Kina och Indien har inte heller länder som exempelvis Turkiet och Saudiarabien lämnat in sina planer ännu. Däremot har både EU och USA skärpt sina klimatmål.

Utgör grunden

Under de knappt sex veckor som återstår inför Glasgow-mötet finns några tillfällen, då länder kan tänkas meddela nya mer ambitiösa planer. Till exempel i veckan då FN:s generalförsamling möts i New York. Eller på G20-mötet i Rom, precis innan mötet i Glasgow startar.

De nationella klimatplanerna ska inte förhandlas på COP26 i Glasgow, men de utgör grunden för hur stora klimatåtaganden som länderna är villiga att göra. Därför skulle nya, mer ambitiösa planer från exempelvis Kina och Indien bli en knuff framåt för mötets förhandlingar.

Fakta: COP26 i Glasgow

FN:s klimattoppmöte COP26 kommer att hållas i Glasgow i Skottland den 31 oktober till den 12 november. Det skulle egentligen ha hållits i november förra året men sköts upp på grund av pandemin.

På mötet ska länderna förhandla om hur Parisavtalet ska genomföras och hur ambitionerna kan höjas i klimatpolitiken.

Frågan om utsläppshandel i den så kallade regelboken för Parisavtalet kunde inte lösas på COP25 utan kommer i stället att tas upp på det här mötet.