Radar · Inrikes

Bortslängd fimp ska ge böter

Riksdagen har beslutat att slängda fimpar ska kunna ge böter.

Att slänga fimpar och annat skräp på gatan ska straffas med böter från första januari

Riksdagen sade på onsdagen ja till regeringens förslag om nedskräpningsförseelse ska kunna straffas med böter, även om förseelsen är ringa.

Skräp som fimpar, tuggummi och kolapapper är sådant som – vanligtvis – slängs av enskilda personer en åt gången och är därför i dag undantaget från straff.

Men regeringen anser i sitt lagförslag att nedskräpning med sådana mindre föremål sammantaget ger stora effekter på miljön.

Lagrådet har dock i sitt yttrande över lagförslaget ifrågasatt om straff för ringa nedskräpning blir effektivt eftersom risken att åka dit är liten.

Moderaterna vill därför att den som slänger fimpar, papper och tuggummi på marken ska få en sanktionsavgift i stället för böter. Avgiften kan då utfärdas av ordningsvakter i stället för poliser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV