Glöd · Debatt

”Ställ klimatkrav på privata företag i hemtjänsten”

Stockholms kommun kör mest fossilfria bilar, men kommunen borde ställa klimatkrav på privata aktörer i hemtjänsten också, skriver Robert Mjöberg från Vänsterpartiet.

Hemtjänsten gör de flesta av sina resor med bil, och i Stockholm har kommunen nästan bara fossilfria bilar. Men det är privata utförare som står för större delen av hemtjänsten, och Robert Mjörnberg från Vänsterpartiet skriver i sin debattartikel att kommunen borde ställa klimatkrav även på dem.

24 timmar om dygnet åker hemtjänstföretag runt om i Stockholms stad för att ordna med städning, tvättning, inköp, personlig omvårdnad och matlagning. I Stockholms stad bedrivs den till 70 procent av privata aktörer av 74 olika utövare. Det blir många resor där de flesta görs med bil.

Stockholms stads ambition att ligga i framkant i omställningen har lett till att stadens egen fordonsflotta lyckats ställa om till näst intill 100 procent fossilfritt. Det är bra. Det kan alltså gå både enkelt och snabbt att göra den helt nödvändiga klimatomställningen när staden själva bedriver verksamheten.

Privata aktörer ligger däremot märkbart efter i omställningen med till 85 procent bensin och 15 procent diesel som drivmedel i sina fordon. En direkt konsekvens av att det i dag helt saknas fordonskrav i pågående avtal med privata hemtjänstutförare.

När Stockholms stad ska upphandla borde krav på miljöfordon vara ett lätt anspråk för den blågröna majoriteten att ställa på de företag som vill utföra hemtjänst åt staden. Vi vet att en privatiserad hemtjänst sliter mer på våra gemensamma vägar och ökar vägtrafiksarbetet, men om bilarna drivs på el blir det i alla fall lite bättre för miljön.