Radar

Ny studie: Ingen fara med mycket skärmtid för barn

Ingen fara att 9-10 åringar tillbringar många timmar framför skärmen.

”Föräldrar! Ingen stor grej om ditt barn spenderar flera timmar framför skärmen varje dag” – det finns inga större tecken på att det är farligt. Det har forskare vid University of Colorado kommit fram till i en vetenskaplig studie.

Forskare vid University of Colorado har kommit fram till att även om ett barn spenderar fem timmar per dag framför skärmar så finns inga större tecken på att det är farligt, skriver Computer Sweden.

Även när barn spenderar fem timmar om dagen vid skärmen – oavsett om det är datorer, tv eller text – verkar det inte vara skadligt".

I studien, Adolescent Brain Cognitive Development, har forskarna analyserat data från 12 000 deltagare i åldrarna 9 och 10 år. Deltagarna kommer från en rad olika sociala bakgrunder, inkomstnivåer och etniska grupper.

Det forskarna tittade på var vilka effekter tiden framför skärmen fick på barnens sömn, mentala hälsa, beteende och vänskapsrelationer.

Forskarna kunde inte hitta någon koppling mellan skärmtid och ett barns depression eller ångest.

Mer tid framför skärmen kunde kopplas till starkare vänskapsband mellan jämnåriga och fler vänner, men också koncentrationsproblem, sämre sömn, svårare i skolan och ökad aggression, skriver Computer Sweden.

Enligt forskarna är de negativa effekter som mycket skärmtid ger så begränsad att det inte går att säga att mer skärmtid leder till vare sig positiva eller negativa utfall.

Studien kommer att följa barnen tills de är 20 år.