Radar · Morgonkollen

M vill strama åt arbetskraftsinvandring

Moderatledaren Ulf Kristersson invigningstalade på partiets stämma i Helsingborg på torsdagen.

Moderaterna vill strama åt arbetskraftsinvandringen. Lågavlönade jobb som kräver låg kompetens ska främst gå till arbetslösa i Sverige.Moderatstämman i Helsingborg ska i dag debattera förslag om jobb och tillväxt och migration och integration.

Partistyrelsen vill strama åt den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen genom ett nytt lönekrav. Ungdomsförbundet Muf var redo för strid på stämman, eftersom man ansåg att kravet låg så högt att det skulle försvåra för företag att hitta arbetskraft. Även från näringslivshåll har det kommit kritik.

Men efter en kompromiss på torsdagskvällen uteblir striden.

I stället för partistyrelsens förslag att bara tillåta arbetskraftsinvandring om lönen motsvarar den svenska medianlönen, alltså runt 32 000 kronor, finns nu ett kompromissförslag på 85 procent av medianlönen, omkring 27 000 kronor.

Säsongsarbetare, som bärplockare, ska vara undantagna.

Minska missbruk

Partistyrelsens argument för ett högre lönekrav är att det kan minska missbruket av arbetskraftsinvandring. Dessutom föreslås att arbetskraftsinvandring av personliga assistenter stoppas helt och att försörjningskrav införs för arbetskraftsinvandrare som vill ta hit anhöriga.

Partistyrelsen anser även att lågavlönade jobb som kräver låg kompetens främst ska gå till arbetslösa i Sverige. Det är en del i M:s politik för att minska långtidsarbetslösheten.

Stämman ska besluta om ett nytt mål för M-politiken: Långtidsarbetslösheten ska halveras inom tre år.

Ett förslag för att nå målet är en tillfällig jobbpremie för de som varit arbetslösa längre än ett år. Den ska vara på max 2500 kronor i månaden i högst 18 månader.

Andra förslag handlar om att ytterligare sänka anställningskostnaderna för de som anställer långtidsarbetslösa, framförallt genom att förstärka de så kallade nystartsjobben.

Alkoholförsäljning utan mat

Ett annat förslag som stämman inte tidigare beslutat om är att nystartade företag ska skippa bolagsskatt de tre första åren.
Muf driver dessutom att den allmänna löneavgiften ska slopas helt för unga under 26 år.

Förslagen för jobb och tillväxt debatteras under förmiddagen. Då kommer även partistyrelsens förslag om att avskaffa krav på matservering för alkoholförsäljning på krogen och om sänkt skatt på bensin och diesel.
Under eftermiddagen tar stämman upp nya förslag för en stramare migrationspolitik och en mer effektiv integrationspolitik.

Partistyrelsen har föreslagit ett volymmål, som innebär att antalet asylsökande ska ligga på nordiska nivåer. Det motsvarar i dag cirka 5 000 om året.

När det gäller integrationspolitiken föreslås att nyanlända ska kvalificera sig in i välfärdssystemen för att till exempel få full föräldrapenning och flerbarnstillägg.

Längre statligt stöd

Partistyrelsen vill också att nyanlända ska få en ”låg” statlig etableringsersättning i fem år i stället för dagens två år. Under den tiden ska man inte ha rätt till socialbidrag.

Nyanlända föreslås också få hjälp med bostad i högst tre år. I dag erbjuder vissa kommuner permanent boende.

När det gäller asylsökande föreslås att rätten att välja eget boende avskaffas och att dagpenning och andra bidrag ska dras in för de som inte bor på asylboende.

Bland integrationsförslagen handlar flera om att öka kraven på att lära sig svenska.