Glöd · Debatt

Minkfarmerna går emot både lagen och folkviljan

Minken är ett rovdjur som i naturen lever ett solitärt liv och gärna jagar i och kring vatten – som här i Belarus.

Att minkar på en minkfarm inte har vad som i djurskyddslagens förarbeten kallas ”en god djurmiljö” där ”deras välfärd främjas” är uppenbart. Sverige har ställt sig bakom EU-uppropet End the cage age men tillåter nu åter minkuppfödning efter en paus under pandemin. Dårskap, menar Elisatbeth Falkhaven i sin debattartikel.

DEBATT I Sverige fasades rävfarmerna ut 2001 och chinchillafarmningen upphörde 2014 när Jordbruksverket införde föreskrifter som tog hänsyn till djurens behov av naturligt beteende. Men minkarna sitter fortfarande i sina burar för att bli päls på en internationell marknad. De nuvarande föreskrifterna för mink tillåter en betydande nivå av beteendestörning, det gör däremot inte djurskyddslagen. Med parollen ”End the cage age” har vi folkets röst med oss för att stänga minkfarmningen för gott.

”Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende) och att beteendestörningar förebyggs”, står det i förarbetena till Djurskyddslagen.

I Sverige följer vi i detta fall alltså inte vår egen djurskyddslag.
Minken är ett rovdjur som i det vilda lever ett solitärt liv och jagar gärna i och kring vattnet. På minkfarmer sitter de i små trånga gallerburar tillsammans med andra minkar, instängda på ett golv av ståltråd hela sina liv bara för att det finns folk som vill bära deras pälsar. Det är helt horribelt att vi, år 2021, inte kommit längre.

Vi har utrett frågan i trettio års tid och minkarna sitter fortfarande kvar i sina burar medan vi människor utreder. De kan inget annat, men det kan faktiskt vi! Väldigt ofta smiter politiken undan genom att säga att vi inte har tillräckligt vetenskapligt underlag för att fatta vissa beslut.

Många andra länder har för flera år sedan insett och agerat: med dagens kunskap är det inte okej att tillåta rovdjur i bur och minkfarmerna har stängts ned. I Sverige har vi samma kunskap och svenska folket i ryggen.

Miljöpartiet anser att all minkfarmning ska upphöra:

• ”End the cage age”. Det är namnet på ett medborgarinitiativ från EU som en miljon invånare skrivit under, och som Sverige ställt sig positiv till. Även svenska folket har sagt sitt i ett flertal undersökningar, en överväldigande majoritet vill ha stopp för minkfarmerna. Nu måste politiken agera därefter.

• Lyssna på forskningen. Majoriteten av forskarna inom området anser att minkarna inte har en möjlighet att utföra sina naturliga beteenden som de hålls i Sverige i dag.

• Djurhållning ska vara anpassad för en värld efter covid-19. Minkfarmerna stängde tillfälligt igen på grund av pandemin och att djurhållningen ökade smittan bland minkarna. Stängningen är också en folkhälsofråga.

Vi har smitit undan att ta tag i klimatförändringarna på allvar i många år. Och det kan vi hålla på med länge till med minkarna också, om det verkligen är där vi politiker vill befinna oss. För detta handlar bara om politisk vilja, som än så länge går emot folkets vilja och vetenskapen. Vad kan man kalla det om inte dårskap?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV