Radar · Politik

Västeråsarna sa nej till nedläggning av flygplatsen – kommunen tvekar

2019 reste drygt 109 000 passagerare till och från Västerås flygplats, vilket kan jämföras Skavsta i Nyköping på andra sidan Mälaren som hade 2,2 miljoner passagerare.

Trots klimatkris och blödande flygbransch – västeråsarna vill ha kvar den kommunala flygplatsen. 78 procent röstade nej till nedläggning i söndagens folkomröstning, men valdeltagandet var lågt. Kommunledningen som velat avveckla flygplatsen är nu osäkra på hur de ska hantera frågan.

– Det är fantastiskt vilken uppslutning. Jag är överväldigad, även om man märkte positiva vibbar redan under sommaren när vi samlade in namn för att få till en folkomröstning, säger Marcus Pihlflykt, kampanjledare för Bevara flygplatsen.

Carin Lidman, socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i Stoppa miljonrullningen till Västerås flygplats som kampanjat för en nedläggning, menar att valdeltagandet på 37 procent är så lågt att det inte är givet vad som nu kommer att ske.

– Vi kan varken låta det fortgå som det gjort hittills på flygplatsen eller hålla fast vid det beslut vi tagit, säger hon.

I dag står Västerås skattebetalare för de cirka 25 miljoner kronor om året som det kostar att driva flygplatsen. Det anser Carin Lidman inte är rimligt.

– Nejsidan har fört fram argument om att regionen och företag ska vara med och betala. Nu är det upp till bevis på den sidan att visa allt det här. Utifrån det får man ta en diskussion om hur finansieringen ska se ut framöver om bolaget ska finnas kvar, säger hon.

Marcus Pihlflykt påpekar att valdeltagandet ofta är lågt i kommunala folkomröstningar och menar att utslaget är tydligt.

– Över 45 000 människor har röstat. Om man inte lyssnar skulle väljarna komma ihåg det när det blir val nästa år, säger han.

Hjärtan på himlen och tv-reklam

Flygplatsen i Västerås är liten sett till antalet passagerare. 2019 flög drygt 109 000 personer till eller från flygplatsen. Pandemiåret 2020 – som fått hela flygbranschen att blöda – sjönk antalet till 37 000 passagerare. Ändå visar resultatet att det finns ett starkt engagemang för flygplatsen, enligt Marcus Pihlflykt.

– Folk är stolta över flygplatsen, det handlar inte om nostalgi utan om att man ser en samhällsnytta med ambulansflyg och flygskolor, säger han.

Carin Lidman vill inte se förlusten som ett underbetyg för kampanjen för en nedläggning, men menar att pandemin gjort det svårt att samtala med människor. Hon tror också att motståndarnas ekonomiska muskler bidragit till resultatet.

– De har ritat hjärtan i skyn med flygplan och haft reklam i TV 4. Det är en flygbransch som ställt upp med pengar långt utanför Västerås gränser, säger hon.