Radar · Inrikes

Palmeutpekande får svidande kritik av JO: ”Man ska visa hänsyn”

Spaningsledare Hans Melander och chefsåklagare Krister Petersson höll i juni i fjol en digital pressträff om Palmeutredningen.

För ett år sedan pekades Stig Engström ut som statsminister Olof Palmes trolige mördare vid den pressträff som satte punkt för Palmeutredningen. JO har nu granskat utpekandet och är mycket kritisk mot chefsåklagare Krister Peterssons hantering.

Vid en pressträff den 10 juni 2020 presenterade chefsåklagare Krister Petersson sitt beslut att lägga ned förundersökningen om mordet på Olof Palme. Beskedet blev att utredningen läggs ned, men att det inte går att ”komma runt” en person: Stig Engström.

Om dagens Palmegrupp varit aktiv för 34 år sedan hade ”Skandiamannen”, som Engström kallats, blivit anhållen som skäligen misstänkt för mordet, enligt åklagaren.

Fyra månader tidigare sade Krister Petersson i tv-programmet Veckans brott att han var optimistisk om att kunna presentera den som var ansvarig för mordet på Olof Palme innan halvårsskiftet.

Stora förväntningar

Det är en sammanvägning av uttalanden vid dessa två tillfällen som gör att JO Per Lennerbrant är mycket kritisk till hanteringen. Han konstaterar att oskuldspresumtionen, den grundläggande rättigheten att få vara betraktad som oskyldig till ett brott tills en domstol slagit fast skuldfrågan, kränktes.

– Efter intervjun i Veckans brott hade det byggts upp stora förväntningar. Det skrevs mycket om det i media och man förväntade sig att man skulle få en lösning på mordet. Det måste åklagaren ha känt till, säger Per Lennerbrant.

Han tycker att Krister Petersson, som inte kan ha varit omedveten om förväntningarna från allmänheten, borde ha inlett pressträffen med att tona ned vad som skulle presenteras.

– Åklagaren borde ha förklarat för tittarna och hjälpt dem att förstå vad det innebär att den misstänkte inte underrättats om misstanken, att personen inte haft en försvarare under utredningen och inte fått bemöta misstanken, säger Per Lennebrant.

JO konstaterar att det inte kommit fram något i utredningen som förhindrat åklagaren att presentera sitt beslut på ett annat sätt. Enligt objektivitetsprincipen hade åklagaren ett ansvar att ta tillvara den utpekades intressen, och JO anser att mer borde ha gjorts för att åstadkomma det.

Dra lärdom

JO:s kritik mot chefsåklagare Krister Petersson innebär inte att det blir något straff eller sanktioner. Ambitionen och förhoppningen är att andra ska dra lärdom av beslutet.

– Jag har försökt formulera beslutet så att det ska vara en påminnelse för rättsväsendet hur viktig principen är. Man ska visa hänsyn och försiktighet, säger Per Lennerbrant.

I beslutet uttalar JO också att chefsåklagare Krister Petersson borde ha motiverat det skriftliga beslutet att lägga ned förundersökningen mer utförligt.

– Om 10, 15 eller 20 år när forskningen ska titta på det här och försöka förstå varför förundersökningen lades ned är motiveringen alldeles för kortfattad. Utredningen har ett så stort allmänintresse att motiveringen borde varit mer utförlig.

JO Per Lennerbrant konstaterar att det var en brist att beslutet inte var mer utförligt motiverat, men inte mer än så.

– Det allvarligaste var att oskuldspresumtionen kränktes och intressen inte togs till vara som de borde ha gjorts.

Respekterar beslut

Chefsåklagare Krister Petersson konstaterar att Palmeutredningen varit ett väldigt speciellt ärende. Och att han nog inte hade gjort så mycket annorlunda i dag.

– Jag tycker att jag försökte vara så pass tydlig som jag kunde så att allmänheten skulle förstå grunderna till beslutet, säger Krister Petersson till TT.

Han säger också att han respekterar det beslut som JO kommit fram till.

– Jag har läst och begrundat och tagit till mig det han säger, avslutar Krister Petersson

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV