Zoom

Covidläget i Sverige just nu: ”Det är bara att avvakta”

Än så länge hjälper sommaren till att hålla nere smittspridningen i Sverige.

Sommarsverige har liksom förra året fått en stunds vila från pandemin. Men på flera håll i världen ökar smittotalen igen. Vad säger det om Sveriges framtid i höst, när sommaren är över?

Den senaste tiden har antalet nya fall av covid-19 i Sverige legat på en hyfsat stabil och jämförelsevis låg nivå. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste sammanställning upptäcktes lite drygt 30 nya fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod. Gränsen för det som myndigheten kallar smittonivå 1 – den lägsta klassificeringen av smittspridning – är 50 nya fall.

Inom slutenvården är antalet covidpatienter också förhållandevis lågt, men något över gränsen för nivå 1. Totalt är knappt 150 personer med covid-19 inskrivna i slutenvård, varav 25 på landets intensivvårdsavdelningar (iva). Gränsen för nivå 1 är högst 100 patienter, varav 25 på iva.

Liten ökning

Den senaste veckan har dock antalet covidpatienter på iva ökat med tre personer – efter en längre tids nedgång.

Är det tecken på ett trendbrott?

– Nej, det kan man inte säga, det är alldeles för få patienter för att dra någon sådan slutsats. Några få personer upp eller ner i det här spannet går inte att dra några växlar på, säger Johnny Hillgren, överläkare i region Gävleborg och ansvarig för Sveriges intensivvårdsregister till TT.

Se ni någon förändring vad gäller de patientgrupper som vårdas på iva nu?

– Nej, inte den senaste tiden. Under hela våren har vi sett att det har blivit yngre patienter, vilket vi har tolkat som att vaccinationerna av de äldre har gett god effekt. Men nu när det bara är knappt 30 patienter på iva så är det svårt att egentligen säga något alls, säger Johnny Hillgren.

Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet, håller med:

– Det är bara att avvakta och se hur det utvecklas, säger han till TT.

30 mars 2020–20 juli 2021
30 mars 2020–20 juli 2021. Grafik: Anna-Lena Lindqvist/TT

Smitta i Storbritannien

Trots att smittspridningen just nu ökar markant på många andra håll i världen, ser han ingen större anledning till oro för Sveriges del.

– Ett av de mest intressanta länderna att följa just nu är Storbritannien, som har riktigt hög smittspridning. Men där ser man också att det är relativt få smittade som verkar bli svårt sjuka och dö. Samma sak i Israel, som också har en hög vaccinationsgrad, säger Matti Sällberg.

– Det tolkar jag som att vaccinen har en väldigt god effekt att hålla smittan borta från sjukvården, tillägger han.

Går det att säga något om hur smittoläget kan utvecklas i Sverige när sommaren är över?

– Nu har vi vädret med oss, och vi håller på att vaccinera som tusan, vilket är bra. Alla som kan ska vaccinera sig nu, för då är vi bra rustade när hösten kommer. När det börjar bli kallt och alla packar ihop sig igen kan det bli nya smittotoppar, men om tillräckligt många hunnit vaccinera sig så borde det inte behöva belasta sjukvården så hårt, säger Matti Sällberg.

En tredje dos

I Israel har man nu tagit beslut om att ge en tredje dos vaccin till extra sköra riskgrupper. Vad tänker du om det?

– Det är jättebra och viktigt, och det är precis vad Folkhälsomyndigheten flaggar för här i Sverige också, att extra sårbara grupper ska få en tredje dos under hösten, säger Matti Sällberg.

Han tror att de kan bli aktuellt med en tredje dos även för den övriga befolkningen i Sverige redan under våren.

– Då får vi ett kraftigare immunförsvar och det blir lättare att trycka ned smittan. På så vis kan man nog minska risken att vaccinerade kan bära på virus i några dagar och sprida smitta. Min gissning är att vi nog får vaccineras en gång var tolfte till artonde månad de närmaste tre åren, säger Matti Sällberg.

Världshälsoorganisationens generalsekreterare har sagt att den rika världen bör avvakta med en tredje dos till de som inte är riskgrupper och i stället lägga mer krut på att få ut vaccin till världens fattigare länder. Hur ser du på det?

– Vi måste göra båda sakerna samtidigt. Vi måste vaccinera här, men också se till att det vaccineras i utvecklingsländer.

Det är ju lätt att säga, men vaccin är fortfarande en begränsad resurs som måste fördelas.

– Jo, men det byggs nya fabriker för fullt nu, så jag tror att man kommer att få upp kapaciteten rejält under det kommande halvåret. Där är jag optimistisk, säger Matti Sällberg.

Fakta: Vaccination mot covid-19 i Sverige

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik från den 20 juli 2021 har sammanlagt 9 865 467 vaccindoser använts i Sverige.
Av befolkningen över 18 år har 73,8 procent fått minst en vaccindos och 46,7 procent är färdigvaccinerade med två doser.
Från och med veckan 32 ska även ungdomar som är födda 2005 eller tidigare erbjudas vaccination mot covid-19.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Fakta: Så går vaccinationen till

Du ska vara frisk vid vaccinationstillfället så att du inte smittar andra vid ditt besök.
Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration för att den som vaccinerar dig ska kunna göra en medicinsk bedömning.
En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får du samma typ av vaccin båda gångerna.
Alla som har vaccinerats ska stanna kvar för observation 15 minuter efter vaccinationen. Det gäller både efter dos 1 och dos 2. Detta är en säkerhetsåtgärd om du skulle få en allergisk reaktion, vilket är mycket ovanligt.
Det är din region som ansvarar för din vaccination mot covid-19. Läs mer om när och hur du kan vaccinera dig på 1177.se.
Källa: Folkhälsomyndigheten