Radar · Miljö

Förbjudna kemikalier i livsmedelsförpackningar

Kemikalieinspektionen har funnit högfluorerade ämnen (PFAS) i ett flertal livsmedelsförpackningar.

Paket för cornflakes, kakor, wraps och popcorn. I ett flertal livsmedelsförpackningarna har Kemikalieinspektionen hittat högfluorerade ämnen (PFAS). Två av kemikalierna är likt ökända ämnen som PCP och DDT förbjudna respektive hårt reglerade globalt. ”Vi ser allvarligt på det”, säger Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

I vår publiceras två rapporter om förekomsten av farliga ämnen i textilier och livsmedelsförpackningar. Bakom står Kemikalieinspektionen på uppdrag av regeringen. Men analysresultaten från de båda rapporterna är nu klara. Resultaten från det delprojekt som riktat in sig på livsmedelsförpackningar är samtidigt överraskande och väntade, berättar Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Laboratoriet fann en rad farliga ämnen i nästan alla de över 60 undersökta förpackningarna. En stor andel rörde sig om högfluorerade ämnen, så kallade evighetskemikalier, då de i princip inte går att bryta ned.

– Fluorerade kolväten är extremt persistenta ämnen, det gör det mycket problematiska för miljön och slår tillbaka på oss eftersom vi är en del av miljön, säger Erik Gravenfors.

För ett antal av de högfluorerade ämnena finns det belägg för att de är fortplantningsstörande och misstänkt cancerogena – men enligt Kemikalieinspektionen finns det starka skäl att betrakta alla som hälsoskadliga.

Men trots att de anses vara både farliga för människor och miljö var det väntat att de skulle hittas i förpackningarna. Endast en bråkdel är förbjudna och användningsområdena många, då de ger glatta ytor som matrester inte fastnar i, förklarar Erik Gravenfors.

– Det finns tusentals, säger han.

"Förvånande"

Men ämnenas antal och popularitet till trots, blev han förvånad över att så pass många som 29 högfluorerade ämnen skulle hittas i en stor del av de över 60 förpackningar som undersöktes. Men mest överraskande var att de också fann två ämnen som är upptagna inom Stockholmskonventionen, vilket för ett av dem (PFOA) betyder att det råder ett globalt förbud att använda det. Medan det för den andra (PFOS) är behäftat med starka restriktioner. Båda ämnena har förekommit i giftskandaler kring produktionen av teflonpannor i USA, i Sverige har det bland annat förorenat dricksvatten, efter att brandskum som innehåller ämnena använts i närheten av vattentäkter.

– Det är förvånande att vi hittade de för om det är några kemikalier som branscherna försöker ha koll på är det de här ämnena, säger Erik Gravenfors.

Upptäckterna till trots är budskapet från Kemikalieinspektionen inte att konsumenter ska oroa sig för de enskilda produkterna. Bedömningen är att hälsorisken är låg. Men det faktum att de ansamlas över tid och sett i perspektivet av att vi även riskerar att komme i kontakt med högfluorerade ämnen på andra håll, krävs krafttag – enligt Erik Gravenfors.

– Vi ser redan nu att de har börjat anrikas, det finns förekomster så långt borta som bland isbjörnar i Arktis, så det här är ett globalt problem, säger han.

Vill ha bort hela familjen av ämnen

Att ett par av de högfluorerade ämnena förbjudits av EU och Stockholmskonventionen är långt ifrån tillräckligt, anser  Erik Gravenfors. Alla de runt 4000 ämnena delar samma grundproblem, att de är i det närmaste omöjliga att bryta ned.

– Vi vill ha bort hela familjen, det är tydligt att de har samma typ av egenskaper. Det är inget man löser genom att torgföra en ny variant, säger Erik Gravenfors.

Det gäller också alla de ämnen som bara delvis är florerade.

– Det är också molekyler att ge akt på, de delar av molekylerna som inte är täckta av fluor bryts ned medan det som är täckt av fluor överlever,  säger Erik Gravenfors.

Tillsammans med myndigheter i bland annat Nederländerna, Tyskland, Danmark och Norge arbetar nu Kemikaliemyndigheten för att få bort alla högfluorerade ämnen från EU. Men Erik Gravenfors utesluter inte att man i ett senare skede också försöker få ämnena som grupp att plockas upp av Stockholmskonventionen, vilket skulle kunna innebära ett globalt förbud eller kraftig begränsning.

– Men det som är rimligt nu är en EU-begränsning, säger Erik Gravenfors.

Totalt fann Kemikaliemyndigheten 47 farliga ämnen i de runt 60 förpackningarna som undersöktes. Av de var 29 högfluorerade ämnen – bland de övriga fanns bland annat ftalater, däribland DEHP – också det förbjudet av EU.