Radar · Inrikes

Lärare kritiska mot brist på stödinsatser

Nästan två av tre grundskolelärare tycker inte att elever som är i behov av särskilt stöd får stödet tillgodosett i tillräckligt hög utsträckning.

Många grundskolelärare tycker inte att elever som är i behov av stödinsatser får tillgång till det extra stödet i tillräckligt hög utsträckning, skriver facktidningen Skolvärlden.

Tidningen hänvisar till en undersökning som Lärarnas riksförbund genomförde i höstas, som visar att nästan två tredjedelar av de lärare som deltog i undersökningen tycker att stödet ges i liten utsträckning eller inte alls.

– Med dagens resurser kan vi inte hjälpa alla elever som är i behov av det. Det spelar ingen roll hur mycket vi arbetar, om vi så bränner ut oss allihop. Det som gör det extra svårt är att det är en sådan oerhörd stor spännvidd i klasserna mellan duktiga och svaga elever, säger läraren Maria Mansén i Borås till tidningen.

Undersökningen genomfördes i oktober och november med hjälp av Lärarnas riksförbunds lärarpanel som ställde frågor till 2 489 grundskolelärare som är medlemmar i förbundet. Drygt hälften av de tillfrågade deltog.