Zoom

Trygghetspension i Österrike bättre än den svenska

Byggarbetare är ett tungt yrke som kan leda till kroppsliga skador och kan gynnas av regeringens nya trygghetspension.

Det blir lättare för äldre att få sjukpenning eller sjukersättning. Det klubbade riksdagen igenom nyligen. Men de nya reglerna gynnar inte alla låginkomsttagare med slitsamma yrken. En tidig pension innan skadorna inträffat skulle kunna vara bättre för dem, enligt en ny rapport. Det finns bland annat i Österrike.

I Sverige har det sedan år 2008 blivit extremt svårt att beviljas sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Men förra onsdagen klubbade riksdagen igenom två lättnader. I varje fall för folk som är äldre och sjuka. 
Den ena lagändringen innebär att personer som är minst 62 år ska ha lättare att få fortsatt sjukpenning även efter att de varit sjukskrivna mer än ett halvår.

Det andra förslaget är den så kallade trygghetspensionen. Den innebär att den som bara har fem år kvar till pension, alltså vid 60 års ålder, ska ha lättare att få sjukersättning, tidigare kallad förtidspension. Personens förmåga att arbeta ska bara bedömas mot jobb som hen har erfarenhet av eller ”andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga”.

Det innebär lättnader i sjukersättningen, men det är inte säkert att alla låginkomsttagare med slitsamma yrken gynnas av trygghetspensionen.

– Något som liknar trygghetspensionen är bara en lösning av flera som vi har identifierat för den gruppen, säger Stefanie König, utredare på myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Hon har på uppdrag av regeringen undersökt hur situationen skulle kunna förbättras för låginkomsttagare som jobbar i tunga yrken och hinner slitas ut innan pensionsåldern.

I dag är det många av dem som egentligen inte orkar jobba, men gör det ändå eftersom de inte har råd att gå i förtidspension och inte kvalar in genom sjukersättningens nålsöga. Dessa personer riskerar oftare att dö i förtid.

– Forskning tyder på att det kan finnas en risk att om de fortsätter arbeta försämras deras hälsotillstånd. De har också lägre förväntad livslängd, säger Stefanie König.

Pension innan kroppen är utsliten

I ISF:s rapport undersöks fem olika modeller för hur låginkomsttagare med tunga yrken skulle kunna få det bättre än i dag på ålderns höst. En modell som presenteras är just förändringar i sjukförsäkringen på liknande sätt som regeringens trygghetspension. Men en nackdel med trygghetspensionen är att folk hinner slita ut sig innan pensionen.

– Flera i tunga yrken kommer antagligen beviljas trygghetspension, om de har slitit ut sig. Men om man vill fånga resten av gruppen – även de som inte har nedsatt arbetsförmåga – blir ytterligare åtgärder nödvändiga, säger Stefanie König.

Trygghetspensionen är bra för låginkomsttagare, men inte alla, menar Stefanie König på Inspektionen för socialförsäkringen
Trygghetspensionen är bra för låginkomsttagare, men inte alla, menar Stefanie König på Inspektionen för socialförsäkringen. Foto: Anna Sigvardsson

Till exempel går det i vissa andra europeiska  länder att få förtidspension redan innan kroppen hunnit ta skada. I bland annat Tjeckien, Österrike och Frankrike finns pensionssystem som innebär att den som har jobbat många år i ett tungt jobb har rätt att gå i pension vid en tidigare ålder – utan att förlora lika stor andel av pensionen som andra.

– Det går att se som en preventiv åtgärd att människor slipper jobba sönder sig, säger Stefanie König.

I Tjeckien förs det just nu en diskussion om att till och med utvidga vilka grupper som har rätt till denna förtidspension. Tidigare har systemet mest berört bland annat smeder, gruvarbetare och svetsare. Men nu diskuteras om även vårdyrken borde klassificeras som tunga.

I Österrike finns en flera sidor lång lista med alla yrken som räknas som påfrestande, och som därmed har rätt till tidig pension. Det kallas schwerarbeiterpension och innebär att personer som har slitit ett helt arbetsliv i tunga yrken får gå i pension tidigare än andra, utan att förlora lika mycket ekonomiskt på att gå i tidig pension.

Arbetstidsförkortning med viss lön

I flera länder är det också lättare att gå ned i deltid när du närmar dig pensionsåldern, utan att förlora så mycket ekonomiskt. Det har förhandlats fram på vissa arbetsplatser genom kollektivavtal i bland annat Österrike. Där kan personen gå ned i deltid, men fortfarande få exempelvis 50 procents lön för den tid man inte längre jobbar.

– Det brukar vara ganska bra för arbetstagaren men dyrt för arbetsgivaren, säger Stefanie König.

I Österrike kan dock arbetsgivaren ansöka om subventioner från landets arbetsförmedling, så att staten står för hela eller delar av den extra kostnaden för en del av denna grupp. Även i Sverige har en del fackförbund förhandlat fram tidsbanker, där arbetarna kan gå ned i tid med full lön när man närmar sig pensionen, men det gäller långt ifrån alla arbetstagare.

I andra länder finns ytterligare varianter som handlar om att den äldre personen måste vara till exempel både sjuk och arbetslös för att få del av den mer generösa förtidspensionen. Men om kraven är för många finns risk att knappt någon får del av reformen. Är kraven å andra sidan väldigt låga blir det dyrt för staten. Och i Österrike innebär systemet med den tidiga pensionen vid tunga yrken mycket administration.

– Det är lite slutsatsen i vår rapport. Allt har för- och nackdelar, säger Stefanie König.

Så lättas sjukförsäkringen för äldre

Innan 2008 fanns en tidsbegränsad sjukersättning, alltså en tillfällig förtidspension, för dem som var långtidssjuka, men som kanske hade möjlighet att börja jobba igen i framtiden. Den gällde för alla oavsett ålder, men togs bort 2008 av den dåvarande alliansregeringen. Den nuvarande sjukersättningen ställer höga krav på att du aldrig mer ska kunna arbeta igen med något alls, vilket gör att få beviljas den.
Trygghetspensionen innebär att den som bara har fem år kvar till pension, alltså vid 60 års ålder just nu, ska ha lättare att få sjukersättning. Personens förmåga att arbeta ska bara bedömas mot jobb som hen har erfarenhet av eller ”andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga”. Trygghetspensionen planeras träda i kraft 1 juli 2022
Regeringen har också infört lättnader i sjukpenningen för äldre som är sjukskrivna. Många sjukskrivna behöver söka jobb på andra orter och i vilka yrken som helst efter att de har varit sjukskrivna i sex månader. Men sjukskrivna 62-åringar och äldre slipper denna gräns efter 180 dagar. I stället bedöms deras arbetsförmåga enbart mot deras nuvarande arbetsplats. I våras införde regeringen även en lättnad vid 180 dagar för sjukskrivna som är yngre än 62. 
En statlig utredning har också föreslagits att det bli lättare för yngre att beviljas sjukersättning.