Radar · Djurrätt

Regeringen säger ja till jakt på knubbsäl

Regeringen gör det möjligt att införa licensjakt på både gråsäl och knubbsäl. ”Det här handlar om att skydda fiskbeståndet och kustfisket”, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen har beslutat om ändringar i jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att bevilja licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Tidigare licensjakt har bara omfattat gråsäl. De nya reglerna införs för att värna det minskande fiskebeståndet och yrkesfiskarna.

Antalet sälar växer stadigt

På de flesta platserna i Sverige växer sälpopulationerna. År 2019 uppskattade Hav- och vattenmyndigheten att det fanns mellan 37 000-50 000 gråsälar i Östersjön och 22 000 knubbsälar i Skagerrak och Kattegatt.

Yrkesfiskarna har länge påtalat problemen med att sälarna inte bara äter fisken, utan också förstör fiskarnas redskap och tar infångad fisk från redskapen.

– Dessutom, säger Anna-Caren Sätherberg, har sälen en parasit som inte är bra för torskbeståndet.

Tidigare endast skyddsjakt

Det finns sedan tidigare möjlighet för Naturvårdsverket att införa licensjakt på gråsäl. I år fick 2 000 djur skjutas inom ramen för licensjakt. När det kommer till knubbsäl har det tidigare endast varit möjligt för

Naturvårdsverket att besluta om skyddsjakt som regleras till områden där sälar förstört fiskeredskap eller i närheten av fiskeodlingar.

Landsbygdsministern förklarar behovet av licensjakt med att den bättre kan skydda känsliga fiskebestånd eftersom den inte är begränsad till områden där yrkesfiskare påverkas.

– Där vi bestämmer att det inte finns tillräckligt med hållbart fiske finns inte någon kvot. Samtidigt är sälarna där och då växer inte fiskebestånden. Licensjakt möjliggör att vi kan få fiskbestånden att växa på flera ställen.

TT: Varför beslutar man inte att fiska mindre för att bevara fiskebestånden?

– Kvoterna har minskat på grund av fiskebestånden. Vad licensjakt också gör är att man kan jaga där det inte fiskas.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 februari 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV