Radar · Miljö

Ny studie: Träden renar luften i städerna

En ny studie från Göteborgs universitet kan visa att träd renar luften i städerna.

En färsk studie från Göteborgs universitet kan visa att träd hjälper till att rena luften i städer.

Många känner nog till att grönska skapar en trevligare stadsbild och gynnar ett bra klimat. Men finns det fler fördelar än så? Jo, en studie från Göteborgs universitet kan nu slå fast att träden även bidrar till en renare stadsluft. 

Studien genomfördes i Göteborg mellan juni och september 2018. Forskarna fokuserade på att jämföra föroreningarna i luften genom att studera föroreningarna i två trädarter, kärrek och svarttall. De riktade in sig på så kallade PAH:er, (polycykliska aromatiska kolväten), som är mycket skadliga för människors hälsa. Trafiken är största orsaken till PAH:er i städer. 

Tydliga resultat

Forskarna kunde se tydliga resultat efter att studien analyserats – sambandet mellan mängden föroreningar i luften och mängden föroreningar i bladen var uppenbart.

– Studien slår fast att bladen samlade upp luftföroreningarna under sommaren, och därmed minskade människors exponering för skadliga ämnen i luften. Det är ovanligt med såhär omfattande mätningar av föroreningar i både växtlighet och luft, och studien bekräftar att träd har betydelse för att förbättra luftkvaliteten i städer, säger Håkan Pleijel, professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet, till tidningen Forskning.

Till sist hoppas forskarna att den här studien kan bidra till planeringen av det nya urbana landskapet.

– Vi behöver arbeta med flera metoder för att minska luftföroreningsnivåerna i våra allt mer befolkade städer. Minskade utsläpp är den viktigaste åtgärden, men vi visar att även grönska har en viktig roll för att lyckas skapa hållbara städer där invånarna mår bra, säger Jenny Klingberg, forskare i miljövetenskap vid Göteborgs botaniska trädgård, till Forskning.

Läs mer: Så många träd kostar dina matvanor – varje år

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV