Glöd · Debatt

”Det gröna skiftet kräver samarbete i teknikindustrin”

Den ohållbara konsumtionen förändrar klimatet och förorenar miljön.

Som konsument får man relativt mycket information så att man kan göra hållbara val. Men på jobbet finns ofta inga gröna alternativ. Nu måste hela världen minska sina koldioxidutsläpp, och då måste teknikindustrin också vara med, skriver Daniel Lindberg på Lenovo.

DEBATT Innovationstakten ökar. Nya modeller, nya prylar och nya uppdateringar gör världen snabbare och löser globala utmaningar varje dag. Teknik är nyckeln till att nå världens hållbarhetsmål. Men det står också för stora utsläpp och betydande miljöpåverkan. Värdekedjan för teknisk utrustning är komplex och har väldigt många mellanhänder, vi kan därför inte förvänta oss att konsumenterna ska ha insikt i var och hur de ska åtgärda sina hållbarhetskrav.

Om teknikindustrin verkligen ska vara en katalysator för det gröna skiftet krävs samarbete. Övergången till en cirkulär ekonomi genom innovation i försörjningskedjan och produktdesign, samtidigt som man optimerar användningen av hållbara material för att minimera avfallet, är nyckelelement som alla är viktiga för en mer miljövänlig teknikindustri.

Teknik – både problem och lösning

Ansvaret för hållbar produktion ligger hos tillverkarna, enligt mer än hälften av de tillfrågade i en undersökning om grön teknik av analysföretaget Yougov på uppdrag av Lenovo. Vidare visar undersökningen att endast 13 procent har möjlighet att välja grön utrustning på jobbet. Vi vet att många – och särskilt i Norden – vill kunna göra hållbara köpval. Varför efterfrågas inte grönare alternativ oftare inom tekniken?

Magin ligger i uppdateringarna

Detta kan ha flera orsaker, men komplexiteten i vad grön teknik faktiskt är, är en stor del av anledningen till att siffrorna inte är högre. Branschen ska tillgängliggöra information, visa transparens och vara goda rådgivare. Vi välkomnar krav från våra kunder, för det gör oss bättre. Till exempel efterfrågar allt fler klimatvänliga förpackningar. Genom innovativ design har Lenovo reducerat 54 ton plasttejp från förpackningen som används för Thinkpads årligen, och 100 procent av all kartong som används av Lenovo är återvinningsbar. Men, här är Lenovo i gott sällskap, flera i branschen gör en stor ansträngning för att använda så många återvunna och nedbrytningsbara förpackningar som möjligt.

Detta är dock en liten del av det totala klimatavtrycket. Det var länge sedan vi pratade om vad som hände ”under huven” på våra maskiner. Magin ligger i uppdateringarna. Bra, nedladdningsbara uppdateringar ger varje produkt en längre livslängd. Ändå väljer många att köpa nytt redan innan utrustningen gått sönder. Därför bör vi som tillverkare fokusera på att göra hårdvara med längre livscykler. Det handlar också om att göra produkter där det både är lönsamt och lätt att reparera, snarare än att köpa nytt, med hållbara, återanvändbara komponenter. Målen är genomförbara, men de kräver att varje enskild aktör tar ansvar. Vi måste våga vara ambitiösa. Lenovo siktar till exempel på att 84 procent av enheterna ska kunna repareras utan att behöva skickas till servicecenter innan år 2026. Samma år kommer även tre av fyra PC-delar att lämnas tillbaka till våra servicekontor så att de kan repareras och återanvändas.

Teknikens möjligheter är oändliga. Vi måste utmana gamla mönster och skapa incitament för producenter, företag och konsumenter att välja de lösningar som belastar miljön minst, så att tekniken kan fortsätta att vara världens största förkämpe för att bevara vår planet i många år framöver.