Radar · Utrikes

Efter tiotusentals övergreppsanklagelser: Pojkscouterna i USA godkänner förlikning på 850 miljoner dollar

Tiotusentals anklagelser om sexuella övergrepp har riktats mot Boy Scouts of America.

Boy Scouts of America (BSA) nådde under torsdagen ett förlikningsavtal på 840 miljoner dollar – efter att tiotusentals anklagelser om sexuella övergrepp mot barn och ungdomar uppdagats.

Det var i februari 2020 som BSA ansökte om konkursskydd efter att flera personer stämt organisationen för sexuella övergrepp. När amerikanska myndigheter sedan möjliggjorde för personer att göra stämningsansökningar kring händelser som skett flera decennier tillbaka i tiden så ökade anklagelserna kraftigt. Totalt har omkring 82 500 anklagelser om sexuella övergrepp registrerats, skriver SVT.

Ett nyligen påskrivet avtal har bestämt att den nationella organisationen ska betala uppemot 250 miljoner dollar i kontanter och egendom till en särskild fond för offer till sexuella övergrepp mot barn. Utöver det ska de lokala råden som bedriver den dagliga verksamheten för scoutrupperna bidra med 600 miljoner dollar. Samtliga måste också överföra sina försäkringsrättigheter till offerfonden, vilket innebär att de blir befriade från framtida ansvar kring övergreppsanklagelser.

Domen möjliggör dock för BSA att gå vidare med en föreslagen plan för omorganisation. Organisationen vill kunna använda avtalet som en språngbräda för att kunna komma ur en konkurs senare i år. Men trots att avtalet är delvis godkänt har organisationen flera invändningar mot avslöjandena som kommit fram. Opponerande advokater menar bland annat att avtalet inte innefattar tillräckligt med information till borgenärer samt lämnar för många frågetecken kring försäkringar och hantering av lokala råd och sponsororganisationer.

Läs mer: Sexsomni – diagnosen som kan fria sexövergrepp
Läs mer: Rapport: Lyft sexualitet hos funktionsnedsatta
Läs mer: Rapport: Biståndschefer utnyttjade kvinnor för sex och pengar