Radar · Miljö

Politiker och aktivister uppmärksammar Earth day

Arkivbild från en installation under Greenwich and Docklands international festival på Royal naval college i London förra året.

I dag är det FN:s internationella temadag Earth day, Jordens dag, något som såväl politiker som aktivister uppmärksammar. Tanken med dagen är att lyfta fram behovet av att ändra vår syn på naturen och få världen att gå åt ett mer hållbart spår, i harmoni med naturen.

Sedan 1970 firas Jordens dag på många håll runt om i världen den 22 april. År 2009 instiftade FN också denna dag som internationell dag för jorden. Samtidigt antog man den första resolutionen om harmoni med naturen.

Genom att göra detta ”erkände medlemsstaterna att jorden och dess ekosystem är vårt gemensamma hem och uttryckte sin övertygelse om att det är nödvändigt att främja harmoni med naturen för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behoven i nuvarande och framtida generationer”, står det att läsa på FN:s plattform för harmoni med naturen.

Kanske syns det tydligare än någonsin hur alla frågor hänger ihop med vår syn på naturen. I ett skriftligt uttalande inför dagen säger FN:s generalsekreterare António Guterres att vår planet befinner sig vid en vändpunkt (tipping point).

"Detta är självmord"

”Mänskligheten fortsätter att missbruka den naturliga världen. Vi plundrar sorglöst jordens resurser, tömmer ut den på dess vilda djur och behandlar luft, land och hav som dumpningsplatser. Viktiga ekosystem och livsmedelskedjor knuffas mot randen av kollaps. Detta är självmord.”

Istället måste vi upphöra med kriget mot naturen, menar han.

”Det innebär djärva klimatåtgärder för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius och att anpassa sig till de kommande förändringarna. Det betyder starkare kliv för att skydda biologisk mångfald. Och det innebär att minska föroreningarna genom att bygga cirkulära ekonomier som minskar vårt avfall.”

Detta kommer inte bara ”skydda vårt enda hem” utan också skapa miljontals nya jobb, tillägger han.

”Återhämtningen från COVID-19-pandemin är en chans att sätta världen på en renare, grönare och mer hållbar väg. Låt oss alla på Earth day engagera oss för det hårda arbetet med att återställa vår planet och skapa fred med naturen”.

Dagen till ära kommer president Joe Biden att inleda det digitala klimattoppmötet som samlar 40 av världens ledare. EU blev å sin sida klar med en ny klimatlag så sent som igår, något som flera miljöorganisationer dock anser som otillräckliga mål.

Även miljöorganisationer organiserar sig under dagen. Jordens vänner har digital kick-off för ett nytt ungdomsprojekt i klimaträttvisa på ungas egna villkor. I Västerås anordnar Naturskyddsföreningen och flera andra aktörer en skräpplockardag. Extinction rebellion i Italien lyfter dagen med en dikt från poeten, författaren och regissören Franco Arminio, här översatt av undertecknad:

Vi behöver bönder,
poeter, folk som kan baka bröd,
som älskar träd och erkänner vinden.
Mer än ett år av tillväxt,
så behövs ett år av uppmärksamhet.
Uppmärksamhet åt den som faller, åt solen som föds,
och som dör, åt barnen som växer,
uppmärksamhet också åt en enkel gatlykta,
åt en krackelerad vägg.
Att vara revolutionär idag innebär att ta bort
mer än att lägga till, bromsa in mer än att accelerera,
det innebär att ge ett värde till tystnaden, till ljuset
till bräckligheten, till ömheten.