Radar · Politik

Majoritet av partierna för utökad användning av fotboja

Nu finns en majoritet i justitieutskottet för utökad användning av fotboja.

Fem kvinnor har mördats de senaste tre veckorna och nu vill politikerna se krafttag mot våldet mot kvinnor. En majoritet inom justitieutskottet är nu för utökad användning av fotboja vid kontaktbesök för utsatta kvinnor, då Centerpartiet svängt i frågan.

I dag, torsdag den 22 april, kommer justitieutskottet sannolikt rösta för utökad användning av elektronisk fotboja. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Centerpartiet och Moderaterna har lagt fram en motion om fotboja som en gemensam reservation vid mötet och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna kommer att rösta på förslaget, enligt SvD.

Förslaget innefattar att elektronisk fotboja används vid fler fall av kontaktförbud än i dag, Det skriver både Moderaterna och Centerpartiet i motioner om att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud än enligt dagens regler. Centerpartiet vill bland annat se straffskärpningar för olika brott med koppling till mäns våld mot kvinnor, att fotboja blir obligatoriskt vid kontaktförbud, och kriminalisering av så kallat kontrollerande beteende, enligt SvD.

Motionerna läggs fram som en gemensam reservation som tas upp i justitieutskottet på torsdag. Kristdemokraterna har anslutit sig till reservationen. Även Sverigedemokraterna och Liberalerna kommer att rösta för förslaget, uppger partiernas rättspolitiska talespersoner Adam Marttinen (SD) och Johan Pehrson (L).

Centern har tidigare varit emot förslaget, men nu ändrat sig, vilket innebär att det får majoritet. Centerpartiet vill också skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, vilket tas upp först vid nästa utskottsmöte, kommande torsdag.

Den senaste tidens mord har drivit på debatten och våld mot kvinnor.

”Regeringen har inte gjort tillräckligt för att förhindra mäns våld mot kvinnor – och det borde vara lag på att män med kontaktförbud ska bära fotboja”, sa jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP)  i SVT:s 30 minuter.

Flera politiska utspel har följt i spåren av morden på kvinnorna de senaste veckorna.  Jämställdhetsminister Märta Stenevi har kallat till partisamtal om våld mot kvinnor, och vill se straffskärpningar, bland annat för grov kvinnofridskränkning.

– Det har utretts inom regeringen och det har kommit så långt att vi tror att vi kan lägga en lagrådsremiss till sommaren, , skriver Märta Stenevi och justitieminister Morgan Johansson (S) i en debattartikel i Aftonbladet.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill prioritera frågan och har lyft fram att många kvinnor som dödats har varit i kontakt med myndigheter vid ett flertal tillfällen, utan att få det stöd de efterfrågat. Vänsterpartiet föreslår därför en ”haverikommission” varje gång en kvinna dödas.

Om justitietskottet röstar för förslaget med utökad användning av fotboja kommer riksdagen att be regeringen lagstifta i frågan. Förslaget justeras först i maj innan det kan tas upp i riksdagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV