Radar · Migration

Generaldirektören för Migrationsverket kallas till riksdagen för förklaring

Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, tillträdde i maj 2017.

Kristdemokraterna vill att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik kommer till riksdagen för att förklara sig.

Anledningen är Riksrevisionens granskning med omfattande kritik mot hur Migrationsverket och ambassader arbetar med att klarlägga identiteten på anhöriginvandrare.

– Jag har i dag begärt att socialförsäkringsutskottet kallar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik för att redogöra för de här direkt hårresande uppgifterna, säger Hans Eklind, KD:s talesperson i socialförsäkringsfrågor.

Riksrevisionen är inte nöjd med den rättsliga kvaliteten i hur ambassader och generalkonsulat handlägger dessa ärenden.

”Särskilt allvarliga är bristerna när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att klarlägga identiteten på den som söker uppehållstillstånd. Med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i den sökandes handlingar”, skriver Riksrevisionen i sin rapport.

Migrationsverket har försvarat sig med att det aldrig går att vara hundraprocentigt säker i alla bedömningar.

– Det är ett komplicerat uppdrag, svar ja. Men samtidigt får man se till att man har rutiner och, som vi föreslagit, kanske inrätta id-experter på utlandsmyndigheterna för att försvåra missbruket av identitetshandlingar, säger Eklind.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV