Radar · Inrikes

Vaccin och klimat i centrum för Löfvens FN-tal

Statsminister Stefan Löfven (S) och utrikesminister Ann Linde (S) vid en pressträff i samband med FN:s generalförsamlings allmänna debatt i New York.

Utökat vaccinstöd till fattiga länder och grön omställning för att möta klimatkrisen. Det är frågorna statsminister Stefan Löfven tänker lyfta under FN:s generalförsamling i New York.
Sverige ska utöka sitt anslag till det internationella vaccinsamarbetet Covax.

– Vi kommer att fördubbla antalet donerade vaccindoser, säger statsminister Stefan Löfven (S) vid en pressträff i New York, efter att ha deltagit i öppnandet av FN:s generalförsamling där världens stats- och regeringschefer möts under veckan.

Pandemins konsekvenser och att fler länder behöver ge stöd till Covax kommer att stå i fokus i Stefan Löfvens tal i generalförsamlingen på fredag.

– Det kommer handla om behovet av att många fler människor runt om i världen får sitt vaccin. Det är alldeles för få som har det, säger Stefan Löfven.

Covax syftar till att säkra vaccintillgången i låg- och medelinkomstländer.

– Vi har hittills givit 2,45 miljarder kronor och vi ska ge ytterligare 2,1 miljarder kronor till Covax, säger Stefan Löfven.

Saknades samordning

Sverige är det land som donerat flest doser covidvaccin per capita till Covax. Hittills i år har 3,7 miljoner doser levererats, och regeringen lovar nu ytterligare minst 3,7 miljoner doser under 2022. Merparten av doserna kommer från Astra Zeneca. Covax styr över vilka länder som får ta emot vaccindonationerna. Afghanistan och Marocko hade i augusti mottagit 250 000 doser vardera, medan 200 000 doser gått till Syrien respektive Togo.

– I ett tidigare skede av pandemin saknades samordning kring hur vaccinen skulle nå ut till olika delar av världen, säger Stefan Löfven.

– Nu pratas det väldigt tydligt om att det kommer att behövas en sådan ordning och jag hoppas att man utvecklar det.

Grön omställning

Även klimatfrågan kommer stå i fokus för statsministern i hans tal på fredag och i möten under veckan.

– Sverige kommer vara ett föredöme och jobba stenhårt med den gröna omställningen. Vi är en av de största givarna per capita i den gröna klimatfonden och det kommer vi att fortsätta med, säger Stefan Löfven, som ska träffa svenska och amerikanska företagsledare för att diskutera frågan om grön omställning.

Statsministern ska även hålla ett möte med judiska organisationer inför det stora forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som ska hållas i Malmö den 13 oktober.

Utrikesminister Ann Linde (S) kommer att lyfta jämställdhetsfrågor under veckan.

– För två år sedan höll Trump ett svallande tal mot aborträtten. Nu kommer vi med en ny amerikansk administration att fokusera på kvinnors rättigheter, inte minst i ljuset av situationen i Afghanistan, säger Ann Linde.