Radar · Morgonkollen

Ny privatexpedition på väg mot Estonia

Fartyget RS Sentinel som används vid expeditionen.

En ny privatexpedition har avgått med sikte på förlisningsplatsen för Estonia. Den senaste ledde till åtal i svensk domstol, men den förre estniske statsåklagaren som leder expeditionen anser sig inte bryta mot några lagar

Expeditionen genomförs av gruppen SA Mare Liberum, som drivs av anhöriga till offer för Estoniakatastrofen, och leds av Margus Kurm, tidigare statsåklagare i Estland och ordförande i regeringens utredning av katastrofen 2005–2009.

Fartyget RS Sentinel, som ägs av ett tyskt bolag men som går under maltesisk flagg, avgick från hamnen Eemshaven i Nederländerna i lördags med Estonias förlisningsplats som slutdestination. 46 personer deltar i expeditionen, uppger Margus Kurm i en mejlintervju med TT.

Känner starkt stöd

”Det huvudsakliga målet med expeditionen är främst att undersöka, filma och skanna skadorna på vraket. Syftet är enkelt – vi vill ta reda på varför Estonia sjönk”, skriver Kurm, som uppger att han känner starkt stöd från anhöriga i Estland och Sverige.

Utredningen ska genomföras med ett ”öppet sinne” och all information man tillskansar sig kommer göras tillgänglig för allmänheten och de utredande myndigheterna, skriver han. Samtidigt säger Margus Kurm att han tror att myndigheterna medvetet har mörkat uppgifter om katastrofen.

”Jag kan inte se någon annan förklaring till de många orimliga beslut och tveksamma ageranden som myndigheterna har företagit sig de här 27 åren”.

Sedan tidigare pågår en gemensam granskning av haverikommissionerna i Sverige, Estland och Finland med undersökningar vid vraket efter det att dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt” sändes på Discovery förra året. Nyligen publicerades en första delrapport från sommarens undersökningar.

SA Mare Liberums undersökning ska ses som ”konstruktiv konkurrens” till den undersökningen, skriver Kurm:

”Myndigheterna agerar inom ett bekvämt monopolistiskt utrymme – i viss mening inom ett utrymme som saknar granskning. Alla parallella undersökningar kommer vara till nytta”, hävdar han.

Undervattensfoto på MS Estonia bara dagar efter förlisningen den 28 september 1994
Undervattensfoto på MS Estonia bara dagar efter förlisningen den 28 september 1994. Foto: NTB/TT

"Inte transparent"

Svenska haverikommissionen (SHK) sade till TT i samband med att privatexpeditionen blev känd att man inte önskade ha in utomstående vid pågående olycksplatsutredningar. Detta tolkar Margus Kurm som att undersökningen inte är transparent.

”Och om det nu är så, varför skulle man lita på dem? Det borde vara av stort intresse för myndigheterna att involvera civila observatörer så mycket som möjligt. Endast genom transparens och med inblandning av utomstående kan de få överlevare, anhöriga och allmänhet att lita på deras undersökning”.

SHK har dock haft en anhörigrepresentant på plats i samband med de nya undersökningarna.

Huruvida privatexpeditionen kan sluta i domstol återstår att se, men lagen om gravfrid vid Estonias vrak, som har skrivits under av alla Östersjöstater utom Tyskland, förbjuder dykningar vid förlisningsplatsen.

Det svenska filmteamet bakom Discoveryserien åtalades förra sommaren efter sina dyk. De friades i tingsrätten men domen har överklagats och ska upp i hovrätten i januari. Lagen har aldrig tidigare prövats och de juridiska förutsättningarna för att döma någon enligt den är ännu oklara.

Sedan en lagändring den 1 juli i år finns ett undantag i förbudet som omfattar verksamhet som bedrivs av en myndighet i Sverige, Estland eller Finland, med avsikt att utreda fartygets förlisning. På frågan om risk för åtal hänvisar Margus Kurm dels till den lagändringen, dels till att det är den ”svenska lagen” om dykförbud som är striktare, och att den bara gäller inom Sverige.

Fortfarande förbjudet

Åklagare Helene Gestrin, som var den som åtalade svenskarna förra sommaren och som driver ärendet i hovrätten, menar dock att det bara är staterna, eller någon på uppdrag av staterna, som får dyka vid förlisningsplatsen.

– Allt annat är fortfarande förbjudet i enlighet med de träffade överenskommelserna om gravfridslagen, säger hon.

Margus Kurm svarar inte på frågan huruvida svenskar befinner sig ombord på fartyget, och polisen i Sverige vill inte kommentera om det kan bli aktuellt med förundersökningar med anledning av expeditionen.

”Rent generellt kan vi inte spekulera i vilka åtgärder polisen vidtar innan det finns en misstanke om brott”, uppge presstjänsten.

Polisen i Estland uppger i en kommentar till TT att man ”i nuläget inte har någon information om att expeditionen strider mot någon lag”.