Radar · Integritet

Även Centern skeptisk till nya FRA-lagen

Centerns försvarspolitiske talesperson Daniel Bäckström (C) anser att regeringen går för långt med de nya lagförslagen om FRA.

Även Centern kritiserar nu regeringens förslag till utvidgningen av FRA:s och Försvarsmaktens möjligheter att spana och dela information. ”Förslagen går för långt”, säger partiets försvarspolitiske talesperson Daniel Bäckström (C) till TT.

Regeringen föreslår i en ny proposition dels att utländska myndigheter ska kunna få direktåtkomst till uppgifter som Försvarets underrättelsetjänst och FRA har, dels att FRA ska kunna signalspana även om det inte direkt rör svenska intressen.

Det ska räcka med att det är nödvändigt för ett samarbete i underrättelsefrågor, för att FRA ska kunna signalspana. Hittills har det varit noga reglerat att det ska röra svenska säkerhetsintressen.

Stora risker för integriteten

Precis som Liberalerna invänder nu Centern mot detta. Särskilt gäller det kombinationen av direktåtkomst för utländska myndigheter och utökade möjligheter för FRA att spana även om det inte handlar specifikt om svenska säkerhetsintressen.

– Att utländsk underrättelsetjänst ska få direkttillgång till personuppgifter som finns hos FRA och Försvarsmakten innebär stora risker för integriteten – särskilt i kombination med att det inte ens föreslås behövas indirekta kopplingar till svenska säkerhetsintressen. Det gör omfattningen av förslaget mycket långtgående, säger Daniel Bäckström (C).

Förändrat säkerhetsläge

– Internationellt underrättelsesamarbete är viktigt, men vi tycker att dessa förslag går för långt. Det bristande skyddet för den personliga integriteten när Sverige delar med sig av uppgifter till andra stater var en av de delar av lagen som underkändes av Europadomstolen så sent som i maj i år. Att i detta läge utöka delningen av integritetskänsliga uppgifter, utan närmare analys av Europadomstolens dom, är mycket anmärkningsvärt, säger han.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har tidigare sagt till TT att ett skäl till ändrad lagstiftning är att säkerhetsläget för Sverige har förändrats. Akuta terrorhot mot Sverige kan avvärjas genom samarbete mellan svenska och utländska myndigheter, framhöll han.