Glöd · Syrepanelen

Panelen – motprestationer för försörjningsstöd?

Trädgårdsarbete, flytthjälp, storkök eller bara pyssel – i många kommuner kräver socialtjänsten att den som får socialbidrag ska delta i olika verksamheter.

Socialtjänsten i många kommuner kräver att invånare som får ekonomiskt stöd aktiverar sig i olika verksamheter. Dessa kostar totalt runt 5 miljarder kronor per år och det är högst osäkert om de har någon positiv effekt. Är det ändå vettigt att kräva motprestationer?

Nej, basinkomst bygger bättre på hur människor faktiskt fungerar. Dagens system med exakt siffersatta motprestationer oavsett behov, lär bara bli en historisk parentes mellan dåtidens gåvoekonomi och framtidens gåvoekonomi. 

Ulf Schyldt 49 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna, Täby

Ja, det är rimligt att kräva motprestationer i många fall. Det beror på situationen och vad anledningen till att personen söker försörjningsstöd är. Men för många så kan insatser och aktiviteter som syftar till att stärka deras möjligheter att få jobb vara betydelsefulla på lång sikt, även om de inte ger omedelbar utdelning. Det måste vara utgångspunkten att få så många människor som går att komma till egen försörjning i slutändan. 

Gunnel Malm 73 år, klimat- och miljöengagerad feminist

Det är alltid bra att aktivera sig, men som motprestation som kostar skjortan? Nä det låter mer som ett tvång. Få av oss uppbär socialbidrag av jävelskap eller lathet. Nej alltså.

Robin Zachari 38 år, kanslichef, Skiftet

Myndighetsutövning ska bygga på vetenskap, evidens och individens välbefinnande. Om motprestationskrav inte får positiva effekter är det inte längre frågan om omtanke om samhällets mest utsatta. Då är det istället frågan om ren och skär disciplinering av fattiga människor. Det är något som går på tvärs mot de uttalade ambitionerna med vår generella välfärd. Så om kraven inte leder till annat än mänskligt lidande och administrativa kostnader bör kraven skrotas.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Vi ska inte ställa krav för kravets skull – det är givet meningslöst – då anledningarna till stödet kan vara många. Vi vet dock att sammanhang, delaktighet och att göra nytta i ett större perspektiv är viktigt både för individ och samhälle. En aktivitet som bidrar till miljö och klimat och ger samhällsnytta till individ och kollektiv är värt mycket, ur fler mått än ekonomiska.