Radar · Politik

Nej-sägarna förlorade SD-frågan – vinner andra

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni inledningstalade på fredagen vid partiets landsmöte i Linköping.

Minoriteten i Liberalerna förlorade som väntat i frågan om regeringssamarbete och hållningen gentemot Sverigedemokraterna. Men i sak har flera frågor gått i socialliberal anda, enligt nejsägarna som anar problem för M-ledaren Kristersson att få med L i regeringsvagnen.

– Vi ska ta oss igenom det här landsmötet och se vad det beslutar i en rad viktiga frågor. Det kommer att vara avgörande i ställningstagandet för hur enskilda personer gör, säger Karin Karlsbro som företräder nej-sidan.

Sent på fredagskvällen beslöt Liberalernas landsmöte att gå på partiledningens linje – att L ska sikta på att sitta i en borgerlig regering efter valet. Den ska kunna söka stöd för sin sakpolitik hos alla partier, även Sverigedemokraterna. Däremot ska L inte medverka till en regering där SD ingår.

Får acceptera

De som är emot den linjen, uppskattningsvis en tredjedel av ombuden på landsmötet, ogillar starkt att ge SD inflytande över regeringsbildningen. Men ett beslut som nu minoriteten i demokratisk anda får hacka i sig, enligt Karin Karlsbro, europaparlamentariker för L, som ändå ser att frågan kommer att leva vidare.

– Men i ett demokratiskt parti får man acceptera demokratiskt fattade beslut, säger hon.

Inte heller lyckades motståndarna att sätta stopp för att släppa in SD-tjänstemän i ett eventuellt borgerligt regeringskansli. Men Karlsbro och några andra av nej-sägarna till all form av SD-samarbete – Anna Starbrink, regionråd i Stockholm, och Jan Jönsson, borgarråd i Stockholms stad – var ändå nöjda med att frågan debatterades tydligt. De tycker att partiledningen lyssnat på kritiken.

– Både partisekreteraren och andra i partistyrelsen betonade att de inte vill ha sverigedemokrater i regeringskansliet, säger Anna Starbrink.

Knepigt hantera

Men någon dörr stängdes inte i den frågan, majoriteten ville inte låsa sig vid ett beslut.

Jan Jönsson tycker också att partiledningen var tydligare emot SD-ministrar och SD-tjänstemän i regeringskansliet än tidigare. Och nu handlar det om förtroende.

– Diskussionen i går handlade mycket om att ge ledningen ett förtroende, men i sak är landsmötet väldigt socialliberalt och i flera sakfrågor dras väldigt skarpa gränser upp, säger Jan Jönsson och pekar på motstånd mot visitationszoner och för en fortsatt liberal syn på uppehållstillstånd som exempel.

Han anar att Moderatledaren Ulf Kristersson inte jublar.

– Det kan bli knepigt att hantera förstås, inte minst för den som vill bilda regering.

Kanske omprövar

Varken han, Starbrink eller Karlsbro tror att besluten på landsmötet i de här frågorna får några omedelbara konsekvenser. Avgörande var beslutet i våras där partiledningen med ledaren Nyamko Sabuni i spetsen lade fram färdriktningen.

– Det finns säkert några till som kommer att ompröva sitt medlemskap, säger Gunnar Nordmark, ordförande för L i Kronoberg.

De som så starkt ogillade Liberalernas nya riktning har nog redan lämnat. Så den frågan är inte så aktuell nu, enligt Starbrink.

– På det här mötet handlar det mer om formerna och dra upp gränserna för hur det här samarbetet ska formas med de andra borgerliga partierna, säger Anna Starbrink och lyfter fram tydliga andra bra liberala beslut.

– Att vi stoppade förslaget att luckra upp medborgarskapet, att man ska kunna ta tillbaka medborgarskap, säger hon och får medhåll från Karin Karlsbro.