Glöd · Ledare

På väg mot en ljusning i narkotikafrågan

Kan Sverige få en humanare och mindre faktaresistent narkotikapolitik? Kanske. 

För lite mer än ett år sedan gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda narkotikapolitiken, bland annat mot bakgrund av att så många dör av överdoser i Sverige. Folkhälsomyndigheten utredde frågan åt regeringen och kom med ett betänkande. Bland mycket annat föreslog de att narkotikalagstiftningen skulle ses över och att den nu trettiotre år gamla kriminaliseringen av eget bruk skulle utvärderas. WHO med flera rekommenderar ju avkriminalisering, och i Sverige har till exempel SKR, Sveriges kommuner och regioner, föreslagit en utredning.

Men för socialminister Lena Hallengren var Folkhälsomyndighetens förslag ett rött skynke. I en debatt i Aktuellt visade hon att hon överhuvudtaget inte hade förstått vad det går ut på – hon sa att hon inte ville ”säga till en hel generation unga människor att det är okej att handla, stoppa i fickan och använda narkotika för eget bruk. Därför finns det ingen anledning att utreda den frågan”.

Men sen dess verkar det ha hänt något. Kanske hörde hon till och med själv bristerna i sitt resonemang? I alla fall presenterade hon, Kristina Nilsson (S) och Nicklas Attefjord (MP) i fredags en ny strategi i för arbetet med ANDT, alltså arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, i en debattartikel i DN.

När de beskriver den låter det som om de har flyttat sitt fokus. Inte bara så att de talar om en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall – den nya strategin handlar också om att ”minska marginaliseringen av personer i missbruk och beroende så att de lättare får tillgång till vård och behandling”. Det tyder på att de har börjat lyssna på alla som säger att narkotika bör behandlas som en social och medicinsk fråga, inte främst något att jaga och fängsla folk för.

I skrivande stund har regeringen ännu inte lagt fram propositionen. Aftonbladets Oisín Cantwell tvivlar på att den kommer att innehålla något om att utreda avkriminalisering. Men jag håller tummarna för att de börjar inse att det är dags att riva av plåstret. Någon gång måste det ju göras – den nuvarande politiken dödar hundratals människor om året.

Selma Lagerlöfs Jerusalem.

Knasbollarna som demonstrerar mot vaccin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV