Glöd · Debatt

Öppet brev till COOP om kött från Amazonas

Boskap betar i resterna av nedbrunnen skog i Amazonasområdet.

DEBATT Kära Coop, vi är besvikna över att fortfarande hitta kött från JBS i era kyldiskar. Köttproducenten JBS usla kontroll av sin leverantörskedja, i synnerhet sina indirekta leverantörer, innebär att JBS inte kan garantera att det kött de säljer faktiskt inte kommer från illegalt avskogade områden. 

Under 2020 har Amazon Watch, Amnesty International, Greenpeace och Global Witness rapporterat otaliga fall av så kallad boskapstvätt – när djur som betat på illegalt avskogad mark flyttas till legal mark innan de säljs till JBS, för att dölja deras egentliga ursprung. Hur kommer det sig att civilsamhällesorganisationer lyckats identifiera så många fall av boskapstvätt, men att JBS själva, ett företag med enorma resurser, inte kan få ordning och reda i sin produktionskedja? 

JBS har lovat att kontrollera hela sin leverantörskedja sedan 2011, men misslyckats i över ett decennium och bidragit till att enorma mängder regnskog skövlats, samt till kränkningar av urfolkens rättigheter. Civilsamhället är enat i vad som måste göras. I samtliga ovan nämnda rapporter avråds inköpare att köpa kött från JBS fram till dess att företaget implementerat effektiva åtgärder för övervakning av sin leverantörskedja. 

Vi rekommenderar specifikt att importörer och inköpare “exkluderar företag från er leverantörskedja som direkt eller indirekt är involverade i avskogning, invadering av urfolksterritorier, kränkningar av mänskliga rättigheter eller utgör andra hot som beskrivs i vår rapport Complicity in Destruction III.” Rapporten går att ladda ned här: www.amazonwatch.se/rapporter.

JBS lanserade nyligen en ”Green Platform”, och ska som en del av det nya initiativet utveckla ett nytt system för övervakning av deras indirekta leverantörer tills 2025. Att JBS ger sig själva ytterligare 5 år att uppnå något de åtagit sig att färdigställa redan 2011 är minst sagt under all kritik. 

Miljö- och människorättsorganisationers rekommendationer är tydliga. JBS måste garantera att ingen regnskog skövlats eller att några rättigheter kränkts i deras produktionsled. Allt annat bör leda till slutsatsen att företaget inte går att förlita sig på och därför uteslutas från sortimentet. 

Vi hoppas att ni tar ställning till den skada som JBS fortsätter att orsaka i Amazonas, och bestämmer er för att inte förbli passiva i frågan om urfolkens och regnskogens överlevnad. Vi hoppas också att ni inte lutar er mot er leverantör Norvida som hävdar att allt kött de får från JBS inte har skadat Amazonas, för det är helt enkelt inte sant. 

Enligt Coop följer de WWF Sveriges råd vilket är att ”stötta företag att ställa krav” bl a genom initiativet Collaboration for Forests and Agriculture (CFA). Tyvärr måste vi understryka hur ineffektiva marknadsmekanismer som CFA är i att fånga in de dåliga metoder som JBS använder. Att anta att CFA kommer vara effektiva betyder att JBS är intresserade av att förbättra sina smutsiga leverantörskedjor, vilket de har visat gång på gång att de absolut inte är.

WWF Sverige berättar att ”självklart är det då oerhört viktigt att de krav som ställs är bra nog och att de ger en förändring i en faktisk positiv riktning, CFA-initiativet är ett initiativ som hjälper företag att ställa rätt och frågor och krav på sina leverantörer.”

Vi anser att bojkott- och avyttringskampanjer är enormt effektiva verktyg för att pressa dåliga aktörer som JBS att förändra sitt beteende. Vi håller varken med WWF eller JBS i denna fråga och vi är mycket väl medvetna om att WWF generellt inte involverar sig i konfronterande kampanjer och föredrar hellre att inspirera marknaden som den ser ut idag. Vi tycker inte att det är tillräckligt med inspiration. Vi kräver direkt handling. JBS kommer inte ändra på sig så länge det inte märkbart påverkar deras ekonomi.

Låt oss heller inte glömma att företaget BlackRock är en stor delägare av JBS. BlackRock har investeringar i de tjugofem största företagen associerade med skogsskövling i tropiska regnskogar i Latinamerika, Afrika och Sydostasien. Det är i slutändan detta företag som Norvida, Coop och övriga matbutiker i Sverige gynnar när de köper in bland annat oxfiléer från JBS.

Det är dags att någon lämnar flocken och markerar att all exploatering av Amazonas skall upphöra omedelbart. Vi hoppas att Coop tar detta steg. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV