Radar · Miljö

FN-rapport: Naturkatastrofer tre gånger vanligare än för 50 år sedan

Gräshoppssvärm i Turkana i norra Kenya förra året.

Jordbrukssektorn är bland de som har drabbats värst av naturkatastrofer. Det säger en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Aldrig förut har jordbrukare varit utsatta för mer faror, som gigantiska bränder, extremt väder, svärmar av gräshoppor och biologiska hot, likt den pågående coronapandemin. Inte heller har farorna inträffat så ofta, varit så omfattande och drabbat med samma kraft som idag, skriver FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation i sin rapport, The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021.

Detta kommer efter ett decennium med värmeböljor, krympande isar och ökande havsnivåer. Jordbruket, som försörjer 2,5 miljarder människor med arbete, många av dem i låginkomstländer, är helt avgörande för mänsklighetens överlevnad. På grund av detta vill rapporten att mer kraft läggs på att hitta långsiktigt hållbara lösningar och öka motståndskraften mot naturkatastrofer och klimatförändringarna – för att säkerhetsställa jordbrukets fortlevnad. 

Drabbar fattiga bönder

Inte bara drabbar de nya farorna livsmedelsproduktionen utan också många fattiga jordbrukares ekonomier. Mellan åren 2008-2018 orsakade naturkatastrofer skador för 108 miljarder dollar för jordbrukssektorn och djurhushållningen. Den värst drabbade regionen var Asien, följt av Afrika och Sydamerika. Den vanligaste naturkatastrofen är extrem torka, följt av översvämningar, stormar, skadedjur och skogsbränder.

Enligt FAO:s rapport drabbas vi idag tre gånger oftare av katastrofer än på 1970- och 1980-talen. Det är jordbrukssektorn som lider mest av katastroferna jämfört med andra områden som turism, handel och industri. Rapporten gör också ett försök att omvandla och jämföra de ekonomiska skadorna till kalori- och näringsinnehåll.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV