Radar · Miljö

Vildkatt och kungsörn ska rädda biologisk mångfald

Vildkatten är i dag utrotad i England och Wales, på grund av människan.

Kungsörnen och vildkatten har i stort sett inte setts till i Storbritannien på 200 år. Men kanske kommer de tillbaka. Den brittiska regeringen vill restaurera deras naturliga livsmiljöer och förhoppningen är att det inte bara är de som gynnas – utan även en myriad av andra arter.

Storbritanniens natur är bland världens mest förstörda och tillsammans med naturen har också många arter försvunnit. För att kunna återskapa naturliga livsmiljöer som människan förstört och uppnå de nya juridiskt bindande målen för biologisk mångfald som landet har satt upp, vill den brittiska regeringen nu ta hjälp av utrotade och utrotningshotade arter i landet.

En arbetsgrupp tillsatt av myndigheten Natural England, Storbritanniens motsvarighet till Naturvårdsverket, ska undersöka möjligheten att få tillbaka en del av de arter som en gång var en del av den naturliga miljön i Storbritannien, vilket i sin tur ska bidra till den biologiska mångfalden.

– Det har skett en massiv nedgång för vilda djur under de senaste decennierna och Storbritannien är ett av världens mest utarmade länder när det gäller natur. Men återkomsten av topprovdjur, som människor antingen har drivit till utrotning eller lämnat inför en osäker framtid, kan spela en nyckelroll för att hjälpa naturen att komma på fötterna, bland annat genom att säkerställa en fullt fungerande näringskedja och balansera våra trasiga ekosystem, säger Rebecca Wrigley, vd för naturskyddsorganisationen Rewilding Britain, till tidningen The Independent.

Kungsörn och vildkatt ska "återförvildas"

Utifrån regeringens återförvildningsplan (”rewilding plan”) är Natural England framförallt intresserad av att undersöka möjligheten att återinföra vildkatten och kungsörnen, som man tror kan bidra till den biologiska mångfalden.

Kungsörnen utrotades i England och Wales på 1850-talet, som en följd av bland annat olagligt dödande och skytte under en längre tid. I Skottland har den dock klarat sig med ett litet bestånd.

– Kungsörnens återkomst till Storbritannien – i områden där vi vet att det finns lämpliga livsmiljöer för den och efter offentligt samråd för att säkerställa att fåglarna är välkomna, i kombination med nödvändiga åtgärder – kan vara ett stort, positivt steg framåt för naturens återhämtning i Storbritannien, säger Rebecca Wrigley.

Vildkatten, som likt kungsörnen har jagats till utrotning i Wales och England, finns i dag endast i en population på omkring 300 individer i Skottland. Arten anses därför vara funktionellt utrotad.

En del av planen för att bidra till den biologiska mångfalden är också att släppa ut hotade arter som exempelvis mård, sovmöss, kornknarr, vallhumla och svartfläckig blåvinge i nya, för dem lämpliga, områden.