Radar · Morgonkollen

Studie: 50 miljarder fåglar i världen

Det finns omkring sex gånger fler fåglar än människor i världen.

Det finns omkring 50 miljarder vilda fågelindivider i världen. Det innebär att för varje enskild människa går det sex fåglar, rapporterar Vetenskapsradion.

Den siffran har forskare nu kommit fram till efter att ha låtit folk rapportera in observationer till medborgarforskningsinitiativet Ebird. Sammanlagt tittade forskarna på över 800 miljoner inrapporterade fågelskådningar, vilket täcker in 90 procent av alla existerande fågelarter. Av det kunde forskarna sedan skapa en algoritm som räknade ut hur vanligt förekommande den fågelarten borde vara.

Studien, som har publicerats i tidskriften PNAS, ger enligt forskarna viktig kunskap som kan bidra till bevarandearbete och förståelse för hur mängden fåglar förändras över tid. Bland annat konstaterades det att medan gråsparv och ladusvala var över en miljard vardera i antal hade många arter färre än 5 000 individer kvar.

Forskarna planerar att göra en uppföljning om mellan fem och och tio år för att se hur förändringar sker över tid.