Radar · Inrikes

Smittan viker – Stockholm ner på stabsläge: ”Glädjande nyheter”

Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under en pressträff om pandemiläget i Region Stockholm.

Smittspridningen går tydligt ner i region Stockholm och så gör också antalet patienter som vårdas för covid-19. Regionen lämnar därmed förstärkningsläget och går ner till stabsläge.

I dag vårdas 241 patienter för covid-19 och 62 av dem får intensivvård.

– Det är naturligtvis glädjande nyheter, vi är nere på samma nivåer som i mitten av februari, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, och lägger till:

– I februari gick vi dock in i en tredje våg, men tack vare vaccineringar och varmare väder bör smittoläget fortsätta ner.

Antalet smittade i region Stockholm ligger i dag på 26 procent att jämföra med 43 procent vecka 13. Men det är för tidigt att ropa faran över, enligt smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

– Vi har fortfarande en hög smittspridning i länet. 5 600 personer smittades någonstans förra veckan, vilket betyder att vi behöver fortsätta att följa de råd och rekommendationer som finns och inte börja slappna av, säger hon.

Vaccinationsviljan beskrivs som fortsatt hög och totalt har 906 398 personer hittills vaccinerats i region Stockholm, vilket är 37 procent av alla personer över 18 år. I åldersgruppen 55–59 år är 70 procent vaccinerade och i gruppen 50–55 är siffran 50 procent.

Från och med i dag släpps också bokningarna på för åldersgruppen 45–49 år.