Radar · Miljö

Ny standardbensin införs – ska ge mindre utsläpp av växthusgaser

 Den 1 augusti kommer E10 bli den nya standardbensinen vid landets bensinmackar och ersätta dagens 95-oktaniga bensin.

Den 1 augusti i år kommer en ny standardbensinen införas, E10, vid landets bensinmackar och ska ersätta dagens 95-oktaniga bensin.

I ett steg att minska koldioxidutsläppen införs den 1 augusti en ny standardbensinen E10, som kommer ersätta dagens 95-oktaniga bensin. Det görs för att minska utsläppen av växthusgaser.

Det är den så kallade reduktionsplikten som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel på den befintliga fordonsflottan genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel.

Reduktionsplikten höjs från 4,2 procent (95-oktaniga) till sex procent upp till tio procent för E10.

Enligt Bil Sweden klarar 98 procent av alla bilar som är yngre än 30 år av att tankas med E10 och alla bilar från och med 2011 klarar av E10.

Det nya drivmedlet E10 finns sedan redan på marknaden i 14 andra länder i Europa och USA har haft E10-inblandning i 20 år – först infört som ett stöd till jordbrukssektorn men sedan som en klimatåtgärd. I september går också Storbritannien över till E10. Man räknar med att utsläppet kommer minskas med 200 000 ton per år över hela Europa.

Dock kommer introduktion av E10 att ta tid, då stora mängder bränsle ska bytas ut i systemet. Men så fort etanolinblandningen är över fem procent ska det kallas E10. Bränslepumparna kommer att skyltas om med nya dekaler, skriver Teknikens värld.

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp
Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Utsläppen har hittills minskat med 20 procent jämfört med 2010 och utsläppen behöver minska med cirka en miljon ton per år för att 2030-målet ska kunna nås. Källa och Grafik Naturvårdverket