Radar · Djurrätt

Studie: Vegansk kost ger lägre risk för allvarlig covid-19

De personer som inte äter kött löper mycket lägre risk att drabbas av måttlig- till allvarlig covid-19, enligt en ny studie.

Personer som äter enbart plantbaserad kost löper lägre risk att drabbas av måttlig- till allvarlig covid-19. Det är slutsatsen i en ny studie där tusentals hälso- och sjukvårdsanställda från sex länder deltog.

I studien, som har publicerats i brittiska BMJ journals, deltog totalt 2 884 hälso- och sjukvårdsanställda, från Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA, som exponerats för covid-19. Av dessa hade 568 testat positivt eller insjuknat i covid-19.

Forskarna, som ville ta reda på om kostvanor hade någon betydelse för sjukdomsförloppet, följde deltagarna under två månaders period. De fick bland annat svara på frågor om hur svår infektion de haft och vilka kostvanor de har. Av de 568 personer som insjuknat i covid-19 hade 430 mycket mild till mild infektion medan 138 personer hade måttlig till allvarlig infektion.

Resultatet visar att de personer som upp till ett år innan insjuknandet endast åt vegansk (växtbaserad) kost hade 73 procent lägre risk att insjukna i måttlig till allvarlig covid-19 i jämförelse med de som inte följde någon speciell diet (åt allt, inklusive kött, från exempelvis kyckling och ko, red anm.).

Samtidigt hade veganer, vegetarianer och de personer som följer en Pescetariansk kosthållning, där man utöver vegetarisk mat också äter fisk och skaldjur, tillsammans 59 procent lägre risk att insjukna i måttlig eller allvarlig covid-19, jämfört med de personer som inte hade någon specifik kosthållning.

Utifrån de erhållna resultaten drar forskarna slutsatsen att personer som har har en vegansk kosthållning eller ett mindre intag av kött och processat kött löper mindre risk att drabbas av måttlig- och allvarlig covid-19 och att denna kosthållning (vegansk, vegetariansk eller Pescetariansk) därför kan övervägas för skydd mot svår covid-19.

Du kan ta del av studien här: Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case–control study in six countries.